Storsatsning på studentbostäder

Med Akademiska Hus medverkan planeras 21 000 nya studentbostäder byggas runtom i Sverige och Uppsala ser i nuläget ut att få drygt 1 200 av dessa. Men den uppsalastudent som hoppas kunna byta upp sig till en ny fräsch lägenhet får vänta – de första bostäderna beräknas stå klara först om fem år.

Foto: Ulf SirbornDrygt 1 200 studentbostäder kommer att byggas i Uppsala de kommande åren med Akademiska Hus medverkan, berättar Susanne Malmgren som är bolagets samordnare för studentbostäder.

Det statliga bolaget Akademiska Hus har i huvudsaklig uppgift att äga, utveckla och förvalta campusfastigheter vid landets högskolor och universitet (det är till exempel de som ligger bakom nya Segerstedthuset i Uppsala). Men 2014 utökade regeringen deras uppdrag till att inkludera även byggandet av studentbostäder. I slutet av augusti i år offentliggjordes att 21 000 studentbostäder planeras att byggas med medverkan av Akademiska Hus till år 2026.
– En hel del av dessa planeras i Uppsala. Vi äger exempelvis mark i Rosendalsområdet där vi har tagit fram en detaljplan för ungefär 700 student- och forskarbostäder som vi beräknar kommer stå klara runt 2022, säger Susanne Malmgren som är samordnare för studentbostäder hos Akademiska Hus.
De ser även över möjligheterna till en förtätning med runt 300 studentbostäder längsmed Artillerigatan i närheten av Blåsenhus. De runt 340 student- och forskarbostäderna som står där idag ägs av Uppsalahem som 2012 köpte marken från Akademiska Hus.
– I Ultuna har vi planer på 2-300 studentbostäder och där har vi också sålt mark till en annan bostadsbyggare, säger Susanne Malmgren.

Det är i huvudsak ettor och duolägenheter som kommer att utgöra det nya studentbostadsbeståndet.
– Vi är noga med att göra marknadsanalyser och har tittat på de undersökningar som studentbostadsföretagen har genomfört för att ta reda på vilken typ av boende som studenter föredrar. Vi vet att ungefär 65 procent av alla studenter vill ha en prisvärd etta med kök eller matlagningsmöjligheter. Men vi vet också att till exempel många av de internationella studenter som kommer hit kan känna sig ensamma så därför kommer vi även att satsa på duolägenheter, säger Susanne Malmgren.
Hon menar att även kollektivt boende är attraktivt för många studenter, men då i form av en lägenhet som man delar med två eller tre andra personer, snarare än det typiska korridorsboendet. Men vad kan då dessa bostäder komma att gå på?
– Ettorna kommer förmodligen att ligga på runt 5 000 kronor i månaden eller strax däröver, medan de kollektiva bostäderna kommer att hamna lite under det per hyresgäst.
Vilken bostadskö som kommer att gälla för de nya bostäderna är ännu oklart då Akademiska Hus inte har något eget kösystem, men det ser ut som att Uppsala universitet kommer att blockförhyra en viss del av beståndet.