Foto: Ida NordenhemMånga hyresvärdar tar ut oskäliga hyror när de hyr ut i andra hand.

Lättare än man kan tro att anmäla oskälig hyra

Många som bor i andra hand betalar för mycket. De sajter som finns där man kan få hjälp att anmäla tar ut avgifter, därför skapade Uppsalastudenten Simon Adolfsson en egen sida med gratis råd om hur du går till väga.

Foto: Henrik HasselSimon Adolfsson saknade lättillgängliga och gratis råd om hur man anmäler oskälig hyra.

  • Lagen gäller när ett rum hyrs ut i andra hand omöblerat eller möblerat.
  • Man har rätt att få tillbaka oskälig hyra och ränta om man skickar in en ansökan.
  • Man kan få tillbaka hyra för totalt tolv (12) månader bakåt i tiden.
  • Ansökan måste vara inskickad senast tre månader sedan man flyttade ut.

Liksom de flesta andra Uppsalastudenter har Simon Adolfsson fått erfara att det är svårt att hitta en bostad till rimligt pris, i synnerhet på andrahandsmarknaden. Han konstaterade dock att det inte är speciellt svårt att anmäla oskälig hyra.

– Det finns sajter som orimlighyra.se och hyrantillbaka.se som hjälper dig att anmäla, men de tar ut en hög avgift. Därför skapade jag en egen sajt för att hjälpa folk att se att det i själva verket är ganska enkelt att göra det själv, säger Simon Adolfsson.

Nu har fåtillbakahyran.se legat uppe i några dagar, och Simon Adolfsson har redan fått positiv feedback från användare. Här finns bland annat en guide i sju steg som visar hur du går till väga för att kolla om din hyra är oskälig, och i sådana fall göra en anmälan.

– Hyreslagen och lagen om uthyrning av egen bostad är skyddslagstiftningar, precis som lagen om anställningsskydd, LAS. Det betyder att ett hyresavtal som inte stämmer överens med lagen är ogiltigt, berättar Simon Adolfsson.

Han tycker att man alltid ska anmäla om hyran man betalar visar sig vara oskälig. Ibland kan det dock vara bra att vänta tills man har flyttat ut.

– Man kan anmäla upp till tre månader efter utflyttning. Det kan ju vara jobbigt att bli ovän med hyresvärden.

Simon Adolfsson är van att hantera lagar och paragrafer. Just nu skriver han sitt examensarbete på juristprogrammet.

– Det var några år sedan jag läste hyresrätt på utbildningen så jag fick uppdatera mig lite, men hyreslagen är en ganska enkel lag, berättar han.

På fåtillbakahyran.se finns även mallar och exempel på hur en anmälan kan se ut. Mellan åren 2012 till och med 2016 vände sig 109 hyresgäster till hyresnämnden med krav på återbetalning av överhyra. Av dem fick tre avslag medan nitton fick bifall, det vill säga rätt i hyresnämnden. De flesta andra slutade med förlikning.