Wikimedia commons/ PapperHär på UKK kommer Uppsala universitet att anordna en konferens på temat #metoo. En av värdarna är abortmotståndaren Ruth Nordström.

Ruth Nordström leder UU:s #metoo-konferens

Kampanjen #metoo har plockats upp av Uppsala universitet, som håller en konferens om trafficking, sexuella övergrepp och hedersrelaterat våld. Att en av värdarna är abortmotståndaren Ruth Nordström tycker inte medarrangören professor Fred Nyberg påverkar syftet negativt.

Hösten 2014 hamnade Uppsala universitet i hetluften när drottning Silvia skulle ta emot ett pris för sitt arbete med World Childhood Foundation. Priset, instiftat av Human Rights Lawyers, hade tidigare delats ut till kända abortkritiker, och organisationens ordförande Ruth Nordström är även känd som tidigare vd i stiftelsen Provita, som som anmält Sverige till Europarådet för att svensk vårdpersonal inte har rätt att avstå från att medverka vid aborter. Den gången valde univesitetet att ställa in evenemanget. Ruth Nordström har också varit juridiskt ombud för barnmorskan Ellinor Grimmark, som stämt sin hemregion då hon nekats en tjänst eftersom hon vägrar utföra aborter, sätta in kopparspiraler och ge ut dagen efter-piller.

Nu är Ruth Nordström åter aktuell på ett evenemang som anordnas av universitetet. Torsdagen den 9 november hålls en konferens på UKK som ska knyta an till #metoo-kampanjen i sociala medier. Konferensen är en del av EU-projektet Pro Victims Justice through an Enchanced Rights Protection and Stakeholders Cooperation. Experter från hela Norden medverkar.

– Tyngden kommer att ligga mot trafficking, vi kommer också att prata om hur vi ska hjälpa ensamkommande som har utsatts för sexuella övergrepp i hemlandet och på väg till Sverige. Jag kommer att föreläsa om kopplingen mellan droger och sexuellt våld. Mycket av det som kommit fram under #metoo är relaterat till missbruk, och traffickingoffer har ofta gjorts beroende av droger för att de ska ställa upp på prostitution, säger Fred Nyberg, professor emeritus i biologisk beroendeforskning vid Uppsala universitet, som tillsammans med Ruth Nordström står som värd för konferensen.

Fred Nyberg ser inga problem med att konferensen ska ledas av en person vars åsikter ofta ses som kontroversiella, och förtydligar att Ruth Nordström medverkar på grund av sin juridiska kompetens. Hon var den person i Uppsala som var bäst lämpad och tillgänglig för rollen, menar han.

– Om vi ska leta fel och stigmatisera olika människor är det många som inte får bjudas in. Vi har högt i tak på universitetet, det är många som talat här som kan uppfattas som kontroversiella.

Provita slogs i september i år ihop med antiabortorganisationen Ja till livet och bildade föreningen Männsikovärde. På sin hemsida skriver Människovärde att de vill ha ett starkare rättsskydd för ofödda och få ned aborttalen i Sverige.

"Vi vill arbeta för en nollvision för aborter, det vill säga för ett samhälle där ingen ska behöva genomgå en abort och där efterfrågan minskas. Det viktigaste för att nå detta mål är att förändra samhällets värderingar gällande det ofödda barnet så att det ses som en människa med fullt människovärde, samt visa på alternativa stöd och resurser".

Fred Nyberg är tydlig med att han tar avstånd från abortkritikernas resonemang och ser positivt på möjligheten att göra abort. Att hjälpa kvinnor som råkat ut för oönskade graviditeter ser han som självklart, oavsett om de vill fullfölja graviditeten eller inte.

– Jag är gift med en barnmorska som har en annan uppfattning än organisationer som Ja till livet. Sedan tror jag att de börjar ändra sig. Tidigare fanns det rätt extrema tankar, men jag tror inte att Ja till livet är så aktuella just nu, säger Fred Nyberg.

Ruth Nordström är ju juridiskt ombud åt barnmorskan Ellinor Grimmark.

– Ja, det är förstås ganska aktuellt. När det gäller den aspekten av abortfrågan synkroniserar vi inte, men vi vill båda arbeta för att minska trafficking och sexuellt våld, säger Fred Nyberg.

Ergo har sökt Ruth Nordström.