Foto: Staffan Larsson, mediphoto.comPaolo Macchiarini misstänktes för grovt vållande till annans död efter att tre av hans patienter avlidit.

KI kritiseras för Macchiarini-affären

Karolinska Institutet ser ut att till varje pris ha velat skydda Paolo Macchiarinis rykte och behålla honom som anställd. Det är intrycket i Universitetskanslersämbetets granskning av hur fallet med den så kallade ”skandalkirurgen” har hanterats.

Tillsynsmyndigheten Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har utrett hur Karolinska Institutet (KI) följt regler i samband med kirurgen Paolo Macchiarinis tid som anställd. Han misstänktes för grovt vållande till annans död efter att ha tre patienter som han opererat in syntetiska luftstrupar på avlidit, men friades i oktober.

– Det finns flera skäl till att vi konstaterar att KI:s agerande ger intryck av att lärosätet till varje pris velat skydda Paolo Macchiarinis rykte som forskare. Vi är bland annat kritiska till hanteringen av anmälningar om att Macchiarini gjort sig skyldig till oredlighet i forskning, säger UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm i ett pressmeddelande.

Utredningen visar att KI inte fullt ut har utrett Macchiarinis bisysslor. De ska också ha avstått från att utreda flera misstankar mot honom gällande oredlighet i forskning, och de utredningar som genomförts har varit ofullständiga. KI har även förlängt en av hans anställningar i strid med lärosätets anställningsordning.

UKÄ stannar inte vid att kritisera KI för bristerna. Under 2018 kommer man att följa upp KI:s arbete med sin åtgärdsplan, och inom särskilt utvalda områden ska UKÄ granska styrdokument och ärenden vid lärosätet.

– Vi kommer att kontrollera att KI följer de regler som gäller redovisningen av bisysslor, handläggningen av anmälningar om oredlighet i forskning samt anställningsärenden – allt för att liknande brister inte ska uppstå igen, säger UKÄ:s chefsjurist Christian Sjöstrand i pressmeddelandet.

Macchiarinis verksamhet på KI och Karolinska universitetssjukhuset har varit föremål för flera granskningar, bland annat avslutades nyligen en förundersökning om operationer som kirurgen genomfört. Karolinska universitetssjukhuset och KI:s ansvar för verksamheten har utretts i två olika granskningar som utmynnat i särskilda rapporter.