Kollage: Sandra GunnarssonEn fuskmisstänkt forskare vid Uppsala universitet har beviljats 3,3 miljoner kronor av Vetenskapsrådet.

Forskningsmedel går till fuskmisstänkt

En professor som utreds för oredlighet i forskning har beviljats 3,3 miljoner kronor av Vetenskapsrådet. Men om hen döms kan beslutet komma att rivas upp.

I juni 2016 fick en artikel av två Uppsalaforskare i tidskriften Science, om hur plastföroreningar påverkar fisklarver, stor spridning. Artikeln kom sedan att dras tillbaka på grund av misstanke om oredlighet i forskning, och för närvarande håller ärendet på att utredas av nämnden för oredlighet i forskning vid Uppsala universitet.

Av ett inlägg i bloggen Retraction Watch, som rapporterar om återkallade vetenskapliga publikationer, framkommer nu att en av forskarna, som är professor vid Uppsala universitet, har beviljats totalt 3,3 miljoner kronor i forskningsmedel från Vetenskapsrådet.

Camilla Grundlitz, forskningssekreterare vid Vetenskapsrådet, bekräftar uppgiften.

– Så länge man inte är dömd behandlas man som alla andra. Vi gör själva inga utredningar, utan de görs på lärosätena. Nu inväntar vi resultatet av utredningen, säger hon.

Om den misstänkte forskaren skulle bli dömd kommer dock beslutet att finansiera hens forskning att utvärderas igen, uppger Lars Kloo, huvudsekreterare för natur- och teknikvetenskap inom Vetenskapsrådet.