Informationen är hämtad från Sacos jämförande löneverktyg. Fler siffror finns på saco.se.

Cash is king för svenska studenter

Nog för att det är nobelt att vilja lära sig för lärandets skull, men kanske föga förvånande visar en färsk undersökning från Saco att de allra flesta av Sveriges studenter tycker det är viktigt att en högskoleutbildning lönar sig även ekonomiskt. Så vilka utbildningar är det då som genererar mest klirr i kassan efter avlagd examen?

Hannes Hartman,
läser ekonomprogrammet.

Hur stor roll spelade framtida löneutsikter in i ditt val av studier?
– Relativt liten. Jag kommer från en familj där man värderar bildning för bildningens skull väldigt högt. Jag är också van att leva ganska skralt, så det var ingen avgörande faktor.
Vilka tror du har bäst löneutsikter efter avlagd examen?
– Läkare, jurister och civilingenjörer.

Jessica Holmlund, läser en master i nordiska språk.

Hur stor roll spelade framtida löneutsikter in i ditt val av studier?
– Jag tänkte nog inte så mycket på det utan utgick från vad jag var intresserad av att läsa. Det är nog mer nu som jag har börjat reflektera över det.
Vilken utbildning tror du lönar sig bäst ekonomiskt?
– Kanske juridik eller medicin.

Rickard Karlsson (t.v.) , läser ekonomi och systemvetenskap.

Hur stor roll spelade framtida löneutsikter in i ditt val av studier?
– Det spelade nog en övervägande roll i mitt val. Sedan har jag efter hand utvecklat ett stort intresse för det jag läser också.
Vilken utbildning tror du lönar sig bäst ekonomiskt?
– Juridik.

Hugo Åström (t.h.) , läser ekonomprogrammet.

Hur stor roll spelade framtida löneutsikter in i ditt val av studier?
– Möjligheten att få ett bra jobb spelade väldigt stor roll, men även möjligheten att få bra lön så klart. Det är väldigt skönt att känna att man har sin framtid tryggad.
Vilken utbildning tror du lönar sig bäst ekonomiskt?
– Kanske något naturvetenskapligt?

Företaget Novus har, på uppdrag av Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, intervjuat strax över 1 000 universitets- och högskolestudenter för att ta reda på hur viktigt de tycker att det är att det lönemässigt lönar sig med en högskoleutbildning. 76 procent av de tillfrågade uppgav att de tycker det är ”viktigt” eller ”väldigt viktigt”. Saco har därför utvecklat ett verktyg för att jämföra löner för olika utbildningar på sin hemsida. De kategorier de har tittat på är ”genomsnittlig månadslön”, ”genomsnittlig livslön” och ”möjlighet att höja sin lön”.

Inte helt otippat är flera av de utbildningar som har högst söktryck, såväl i Uppsala som nationellt, också är de som har bäst framtida löneutsikter efter avlagd examen; Uppsalas tre populäraste utbildningar (de mest sökta höstterminen 2017) – juristprogrammet, läkarprogrammet och ekonomie kandidatprogram – är de utbildningar som lönar sig bäst. Men hur ser det ut i övrigt? I tabellen ovan har vi jämfört några av de större utbildningarna vid UU. Dags att byta bana kanske?