Foto: Alexandra VassVolontärmässa på Uplands nation 2015. Många studenter vill engagera sig ideellt vid sidan av studierna.

Ideellt arbete bra för dig och ditt CV

Studenters engagemang och kunskaper är efterfrågade i föreningslivet. Dessutom kan ideellt arbete vara ett steg in i arbetslivet, och få dig att må bra, visar en ny undersökning.

Fakta från Volontärbarometern

Volontärbarometern genomförs varje år av den ideella verksamheten Volontärbyrån. Enkäten genomfördes i mars 2017 och skickades ut till alla som hade sökt ett volontäruppdrag via Volontärbyrån under 2016. Enkäten hade 1811 svarande, en svarsfrekvens på 32 procent. Av dessa angav 196 att de var studerande samt hade engagerat sig ideellt under 2016, och sammanställningen nedan bygger på svar från studenter.

 

Topp 5 – områden för engagemang (studenter)
(flera val möjliga)

Barn och ungdom 47 %

Integration och asylsökande 36 %

Social gemenskap 27%

Kvinnor 22%

Mänskliga rättigheter 22%

 

Topp 5 – uppgifter för engagemang (studenter)

Praktiskt arbete: 33%

Utbildning och språk: 31%

Insamling: 20%
Ledaruppdrag:17%

Stöd och rådgivning: 16%

 

Vad har du fått ut av ditt ideella engagemang?

 (Studenter)

90% har fått kunskap och erfarenhet

89% hjälpt och stöttat andra människor

88% har haft roligt

88% har utvecklats som person

85% känner mig behövd och uppskattad

72% mår bättre

72% har fått ett mer meningsfullt liv

71% har fått meriter till CV:t

69% känner att jag har förbättrat samhället

 

Kunskap, känsla av att vara behövd, bättre hälsa och meriter. Det är några av fördelarna som ideellt engagerade studenter kan se, visar en undersökning som Volontärbyrån han gjort.

– Det finns ett stort intresse bland studenter att engagera sig ideellt vid sidan av sina studier. Vår undersökning visar att engagemanget ger väldigt mycket tillbaka till den som är volontär, framförallt på det personliga planet. Men vi ser också att det ideella engagemanget kan vara en viktig pusselbit i studenternas väg in i arbetslivet, säger Emelie Edin, ansvarig för Volontärbyråns Uppsalakontor, i ett pressmeddelande.

Camilla Mourad, tidigare Uppsalastudent som nu läser vid Stockholms universitet, är stödperson på Brottsofferjouren.

– Det bästa med mitt ideella engagemang är jag får ge något tillbaka till andra. Jag är student inom statsvetenskap och har även läst mänskliga rättigheter. Genom mitt ideella engagemang får jag praktisk erfarenhet inom ett område som jag är intresserad av. Tack vare mitt engagemang hos Brottsofferjouren blev jag också inspirerad att börja läsa kriminologi som valbar kurs, säger hon.

Sajten Studentvolontär i Uppsala samlar ideella uppdrag i Uppsala så att studenter enkelt kan engagera sig.

– Vi ser att det finns ett konstant behov av volontärer i Uppsalas föreningsliv, där studenters engagemang och kunskaper ofta är speciellt efterfrågade. Vi vill underlätta för människor att hitta in i ett engagemang och därför tycker vi att det är så roligt att jobba aktivt mot studenterna – det finns så mycket engagemang som vi vill vara med och ta tillvara på, säger Emelie Edin.