Foto: Sara BorsiinHelen Hellmark Knutsson förstår kritiken mot förslaget på lagändring, som regeringen nu drar tillbaka.

Regeringen backar om krav på breddad rekrytering

En ny lag skulle skärpa kraven på lärosätenas arbete för minskad social snedrekrytering. Efter kritik dras förslaget nu tillbaka.

Regeringens förslag på ändring i högskolelagen har fått hård kritik. De flesta är överens om att det behövs förändringar för att föräldrarnas utbildningsnivå inte ska styra så mycket som det gör när unga väljer om de ska studera vidare eller inte, men många menar att förslaget som givits skulle sänka utbildningarnas kvalitet. Därför dras det tillbaka.

– Vi har fått remissvar från våra högskolor och universitet och det är många som tycker att det är ett otydligt förslag som inte tillräckligt tydligt pekar på det som är viktigast för mig och regeringen, att det är genom en högre kvalitet i utbildningen som vi ska klara både breddad rekrytering och breddat deltagande, säger Helen Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, till Ekot.

Att regeringen inte skulle skjuta till mer pengar till breddad rekrytering i samband med lagändringen har också kritiserats. Helen Hellmark Knutsson håller med.

– Vi behöver först se över resurstilldelningssystemet och därefter kan vi förstärka arbetet med det breddade deltagandet, säger hon till Ekot.

Helen Hellmark Knutsson hoppas på de nya förslag som regeringen presenterar i vår, om hur tillträdet till högskolan ska bli enklare.