Foto: Hanna Ullman/Ergoarkivet"Min personliga uppfattning är att vi även i fortsättningen skall vara väldigt restriktiva med att överklaga", säger Anders Malmberg, angående det faktum att det här är första gången UU har överklagat en förvaltningsrättslig dom i ett disciplinärende.

Därför överklagar UU

Prorektor Anders Malmberg förklarar varför Uppsala universitet valde att överklaga fuskärendet – "Ett ärende ska vara av särskild principiell betydelse för att vi ska göra det."

Varför valde universitetet att överklaga förvaltningsrättens beslut?
– Vi valde att överklaga därför att förvaltningsrättens dom inte är helt tydlig samtidigt som den har stora konsekvenser. Om domen står tvingar den oss i princip att lägga om examinationen på de tyngsta kliniska terminerna på läkarprogrammet. Den examinationsform som används, där studenterna arbetar med case där de får successiv information om fallet, är pedagogiskt sett bra, varför det vore olyckligt om vi tvingas övergå till någon mer traditionell tentamensform. Därför ansåg vi att det är viktigt att få fallet prövat så noggrant som möjligt.

Enligt skrivelsen från Uppsala studentkår i ärendet så är det här första gången Uppsala universitet beslutar att överklaga en förvaltningsrättslig dom i ett disciplinärende – att ni tidigare har tillämpat en oskriven policy som innebär att ni inte överklagar förvaltningsrättsliga domar där student utgör part – varför har ni valt att göra det i det här fallet?
– Det stämmer att vi inte tidigare överklagat, men det har aldrig funnits någon policy för detta. Min personliga uppfattning är att vi även i fortsättningen skall vara väldigt restriktiva med att överklaga. Ett ärende ska vara av särskild principiell betydelse för att vi ska göra det.

Uppsala studentkår menar att det med den här överklagan ser ut som att ni vill straffa den här enskilda studenten och låta honom statuera exempel – är det så?
– Nej absolut inte, det var just betydelsen för den aktuella examinationsformen som var orsaken till överklagandet.

Har beslutet att överklaga fattats efter påtryckning av de prefekter på läkarprogrammet som har varit inblandade i fallet?
– Nej det har inte funnits några sådana påtryckningar. Däremot har det funnits en diskussion bland lärarna på de kliniska terminerna om ärendets betydelse för examinationsformen, som hade betydelse för beslutet.