Wikimedia commons/ Imam Khairul AnnasIslamiska universitetet i Medina är inte öppet för kvinnor och icke-muslimer.

Stopp för studiemedel till svenskar vid Islamiska universitetet

Lärosätet är varken öppet för kvinnor eller icke-muslimer. Nu har regeringen kommit fram till att man inte bör ge studiemedel åt svenskar som studerar där.

I somras avslöjades i Dagens Nyheter att CSN under 2000-talet gett studiemedel till 71 studenter vid Islamiska universitetet i Medina, Saudiarabien. Lärosätet är en missionärsskola med mål att sprida den wahhabistiska varianten av islam. Varken kvinnor eller icke-muslimer har tillträde dit. Nu har regeringen föreslagit att svenskar som studerar vid Islamiska universitetet inte ska vara studiemedelsberättigade.

– Studiemedel ska inte gå till bidragsbrott eller utbildningar där till exempel kvinnor inte är tillåtna att studera. Internationalisering är viktigt, men vi ska inte finansiera vilka utbildningar som helst med studiemedel, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S) till Dagens Nyheter.

Samtidigt föreslår Utbildningsdepartementet att bestämmelserna om merkostnadslån för undervisningsavgifter ska ändras, så att det inte blir möjligt att få ut en stor lånesumma vid ett och samma tillfälle. Detta för att stoppa det ökade bidragsfusket i samband med utlandsstudier.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 maj 2018.