Foto: Ida NordenhemAllt fler akademiker mår dåligt av stress, och kvinnor är mer drabbade än män.

Ökad psykisk ohälsa bland akademiker

Att högre utbildade har det mindre stressigt på jobbet är en myt, enligt Saco. Inte i någon annan grupp ökar den psykiska ohälsan så mycket som hos akademiker.

Personer med enbart gymnasieutbildning eller kort eftergymnasial utbildning är sjukskrivna i långt högre grad än akademiker. Samtidigt är det bland akademikerna som den psykiska ohälsan ökade mest mellan 1994 och 2013. 50 procent av sjukskrivningarna i gruppen beror på psykisk ohälsa, enligt fackorganisationen Saco. Med akademiker avses här personer som har minst tre års utbildning på universitet eller högskola.

– Den myt vi framförallt vill krossa är att akademiker har det väldigt behagligt på jobbet, säger Thomas Andrén, välfärdsekonom på Saco, till Dagens Nyheter.

Totalt hade nästan 12 000 akademiker en psykiatrisk diagnos 2013, och siffran tros ha ökat.

Saco menar att akademikers psykiska hälsa inte får tillräckligt stor uppmärksamhet, och kallar ökningen av antalet sjukskrivna för alarmerande.

Kvinnor är hårdare drabbade än män. Enligt rapporten lider 50 procent av kvinnorna av någon anpassningsstörning eller reaktion på svår stress, mot 37 procent av männen. Stress i sig är inte farligt, men att ständigt befinna sig i mobiliseringsläge är inte bra. Marie Åsberg, seniorprofessor vid Karolinska Institutet, kopplar ökningen av stressrelaterade sjukdomar till brist på återhämtning.

– Man arbetar för länge, en vanlig arbetsdag räcker inte till. Alla raster man skulle ha haft under dagen går åt till jobb, säger hon till Dagens Nyheter.

Professor Gunnar Aronsson vid Stockholms universitet forskar på arbetets organisering, stress och hälsa. Han nämner digitalisering som en bidragande orsak.

– Den nya tekniken har liksom sprängt gränserna för tid och rum. Jag har undersökt bland annat lärares och skolledares villkor. Där dras inga tydliga gränser, arbetet flödar in över fritiden när de förväntas vara öppna och snabbt svara på frågor, säger han till Dagens Nyheter.

Kvinnor tar fortfarande mer ansvar i hemmet, vilket Gunnar Aronsson ser som en förklaring till att kvinnor sjukskrivs mer. Flera undersökningar visar att sjukskrivningar bland högutbildade kvinnor ökar när de har två barn eller fler.

– Det blir mer ansvar och då hamnar det på kvinnorna. Samspelet mellan kön och arbete ändrar karaktär när kraven utanför arbetet när en viss nivå, säger Gunnar Aronsson.