Foto: Sigrid AskerFilip Dumanski, curator curatorum, och Line Nielsen, vice curator curatorum, tänker ta ett krafttag mot sexuella trakasserier på nationerna.

Vill verka för trygga nationer

Jämlikhetsarbetet på nationerna måste förbättras, menar det nytillträdda kuratorskonventet. Det blev än mer tydligt i samband med uppropet #inationensintresse.

I slutet av höstterminen 2017 offentliggjordes #inationensintresse, där kvinnor och transpersoner vittnar om övergrepp och trakasserier som de har utsatts för på Uppsalas nationer. Sedan Filip Dumanski och Line Nielsen tillträdde som curator curatorum respektive vice curator curatorum i förra veckan har därför arbetet för jämlikhet legat högt på dagordningen. Ingen av dem är speciellt överraskad av vad som framkommer av uppropet.

– Nej, jag har själv skrivit under det, så det här är definitivt ett problem jag har sett. Det är tung läsning, men otroligt viktigt att uppmärksamma. Det finns verkligen en tystnadskultur, så jag vill säga tack till alla som vågade skriva under, säger Line Nielsen.

Filip Dumanski instämmer.

– Jag har av naturliga skäl inte skrivit under det. Men tyvärr kan jag inte säga att jag är förvånad. Man hade kanske hoppats att det skulle se bättre ut bland studenter än i samhället i stort, men så är det inte, jag är arg och besviken på mina ”medmän”, säger han.

Redan i samband med #metoo-kampanjen i höstas planerade kuratorskonventet in en workshop dit alla studenter ska vara välkomna, för att föra ett konstruktivt, öppet samtal om sexuella trakasserier i nationsvärlden. Den kommer att äga rum på Norrlands nation 23 januari.

– Vi ser det som ett nationsgemensamt första steg i spåret av #metoo. Därefter kommer vi att jobba vidare med det som framkommer i samtalet, säger Line Nielsen.

Filip Dumanski slogs när han läste #inationensintresse av att många studenter inte vet att det finns jämlikhetsombud på nationerna. Därför kommer man nu att jobba med att tydliggöra att det faktiskt finns någonstans att vända sig om man blir utsatt.

– Vi som har jobbat på nation vet ju om det, men det är viktigt att nå ut till alla, säger Filip Dumanski.

Kuratorskonventet kommer snart att ge ut en jämlikhetshandbok som ska fungera som stöd för alla nationer i deras arbete med frågorna. Den påbörjades redan i våras, och har reviderats under hösten. På flera nationer har det redan tagits egna initiativ för att förbättra miljön, något som kuratorskonventet uppmuntrar.

– Till exempel organiserar Göteborgs en killmiddag, där män ska få sätta sig ned och prata. Det finns många strukturer man kanske inte är medveten om som man, säger Line Nielsen.

Även om frågorna är svåra och tunga, tycker båda det känns bra att vara med och verka för en positiv förändring i nationsvärlden. De ser #inationensintresse som en chans för nationerna att bli bättre.

– Nationslivet ska ju vara roligt. Det är väldigt tråkigt om de inte är trygga miljöer, säger Filip Dumanski.

Line Nielsen betonar hur viktiga nationsmedlemmarna är för jämlikhetsarbetet.

– Vi har idéer och tankar, men vill att medlemmarna själva ska uttrycka vad som behöver göras för att de ska känna sig trygga.