Wikimedia commons/Raphael SaulusMannen som uppträdde olämpligt får behålla sin anställning vid Göteborgs universitet.

Hotfull och närgången professor behåller jobbet

En professor vid Göteborgs universitet har anmälts för olämpligt beteende vid kraftig berusning. Efter utredning har man beslutat att mannen får ha kvar sin anställning.

Mannen "är medveten om att han har dansat på ett sätt som av vissa kan uppfattas som olämpligt, medan andra tycker det är roligt. Han har bott och verkat i andra länder med andra kulturer där man dansar på ett annat sätt." Så står det i utredningen som en advokatbyrå gjorde på beställning av Göteborgs universitet, efter att kollegor vittnat om att en professor i kraftigt berusat tillstånd dansat nära en kvinnlig kollega på ett sätt som uppfattades som olämpligt, samt uppträtt aggressivt och hotfullt mot andra kollegor.

Advokatbyråns bedömning är att beteendet inte utgör grund för uppsägning. Professorn, som under utredningen har arbetat på distans, förväntas nu återgå till sin arbetsplats.

– Jag utgår från att de här är en engångsföreteelse, att det här är något som inte ska hända igen. Det ska ju till både tillrättavisande och stödjande åtgärder, som det står i utredningen, och att det här inte ska upprepas, säger prefekten på den institution som professorn är verksam på, till Expressen.

Advokatbyrån rekommenderar Göteborgs universitet att överlämna beslutet om disciplinansvar för professorn till Statens ansvarsnämnd.