Foto: Lina SvenskKårordförande Max Stenberg svarar på UUS interpellation om varför organisationskommittén lades ner.

Kärv stämning och munhugg på marsfum

Starka åsikter och hårda tongångar präglade gårdagens fullmäktigesammanträde där man bland annat – återigen – avhandlade frågan om Organisationskommitténs plötsliga upplösande och efterföljande återinrättande. Dessutom diskuterade man vilka frågor kåren ska driva i sin valårskampanj.

Foto: Lina SvenskHej fumledamot!

Isak Lundberg, AFK, 23 år, läser juridik.

Har du varit med här tidigare?
– Ja, jag har varit på varenda fum.
Ni är inte så många idag, bara tre.
– Ja tyvärr krockade det med väldigt mycket. Så är det när ledamöter har många engagemang
Hur lång tid tror du att det kommer ta?
– Hela tiden ut, till 21. Det är många interpellationer
Hur klarar du det? Har du något snacks med dig?
– Nej, jag brukar överleva på mackan.
Hur har du tänkt med din fum-outfit?
– Inte tänkt någonting alls, utan tog det som var rent. Jag genomgår en garderobsdöd just nu med väldigt få valmöjligheter.

Uppsnappat:

“När jag kommer ihåg talordningen använder jag mig av figurer.”
Johan Liljeholm om hemligheten bakom att lyckas som fumordförande.

“Ja! Oj, jag får inte rösta!”

Vice kårordförande Ann-Catrin Wells glömmer bort att hon inte är fumledamot.

“Vill man veta hur det var för tio år sedan kan man fråga mig. Men jag kan förvisso inte uttala mig om hur det var specifikt i den här kåren…”
“Men det kan man fråga mig om!”

Fumordförande Johan Liljeholm och ledamoten Gustav Sundell (UUS) jämför kårmeriter.

“Om jag skrev interpellationer varje gång jag kände mig personligt förolämpad hade jag inte gjort annat de senaste veckorna med tanke på hur mycket kritik jag har fått motta om att jag inte kan den här organisationen.”
Viceordförande Ann-Catrin Wells tröttnade på att utstå kritik i samband med diskussionerna om OKs varande och icke-varande.

“Jag vill låna en partislogan från ett gammalt riksdagsval – ‘Vi kan inte vänta!’ Och ja, jag är fullt medveten om det ironiska i att jag som UUS-medlem använder en partislogan, så ni behöver inte påtala det i era partiinterna chatter på facebook.”
Magnus Jansson gör en sista ansats att få folk att rösta igenom UUS motion.

“Jag har kanske drömt om sådana här saker!”
Johan Liljeholm kommenterar det faktum att åsiktstorget nu kan genomföras digitalt. Ja, alla drömmer vi olika!

Om gårdagens fullmäktigemöte var giltigt eller inte återstår att se då fumpresidiet hade missat att kontrollera vilka ledamöter som hade betalat sin kåravgift i tid (den måste vara betald senast 1 mars för att man ska få behålla sin plats i fullmäktige).

– Det här är ju stadgevidrigt, erkände fumordförande Johan Liljeholm.

Men efter en kortare diskussion kom man fram till att mötet kunde genomföras ändå och att man på nästa fullmäktige kan fatta beslut om föregående mötes (alltså gårdagens för den som känner sig smått förvirrad) giltighet om det skulle visa sig att vissa hade missat att betala kåravgift i tid.

Styrelsens och sektionernas PM föredrogs i vanlig ordning, men det var först när Medicinska sektionen drog sitt som det började hetta till. Precis som Ergo rapporterade om under gårdagen stod det i deras PM att de skulle utreda för- och nackdelar med att bilda kår för studerande vid medicinska fakulteten.

– Det har framkommit att det finns frustration kopplad till att man anser att det saknas formellt inflytande i Uppsala studentkår, sektionsrådet har därför bett oss att utreda för- och nackdelar med att bilda en ny kår, eller att vara kvar i Uppsala studentkår, sa Camila Lacorazza, ordförande i Medicinska sektionen.

Efter att ha fått en del småsyrliga frågor från vänsterflanken kom det fram vad missnöjet grundade sig i: sektionsrådet var förvånade över att de inte hade rösträtt i fullmäktige och saknade platser i styrelsen. Dessutom visste de inte ens att fum fanns, berättade Camila Lacorazza. Detta fick bland andra Martin Holmer från VSF och tidigare ordförande i MedSek att reagera.

– Det är ju konstigt om sektionens råd inte vet vad fullmäktige är, det är högst anmärkningsvärt att man efter att ha suttit i ett halvår och inte vet vad det är.

Jacob Stone påpekade att det hade funnits utrymme för medsek att inkomma med förslag om de hade velat.

– Det finns möjlighet att skicka frågor eller motioner till fullmäktige eller styrelsen. Under de två senaste åren har inte MedSek inkommit med några frågor eller motioner.

Här valde AFK:s Isak Lundberg att gå in och bryta. Han ansåg att det var ett bra PM och att det var rimligt av MedSek att vilja utreda kårstatusfrågan. Dessutom tyckte han att tonen var väl hetsk mot ordförandeduon från sektionen.

– Två personer ska inte behöva står där och anklagas för kätteri, sa Isak Lundberg.  

Därefter fick den något kärva stämningen i lokalen en kort break när kårordförande Max Stenberg (S-studenter) presenterade ett förslag till de frågor Uppsala studentkår ska driva i sin valårskampanj gentemot kommun och region.

– Baserat på vad vi diskuterat i fullmäktige tidigare föreslår vi att vi fokuserar på fyra frågor – fyra år, fyra frågor, sa Max Stenberg.

De fyra frågorna föreslås vara:
1. En trygg stad.
2. Verksamhetsförlagd utbildning.
3. Studenter med barn.
4. Psykisk ohälsa.

Därtill har man som mål att instifta ett permanent studentråd inom kommun och region som ska arbeta långsiktigt med studentfrågor.
Ludvig Lundgren (AFK) passade på att inflika lite beröm (något som inte strösslades överdrivet med under återstoden av kvällen):

– En sådan här kampanj kräver stor förankring bland studenter och kårmedlemmar och det känns verkligen som att ni har fått till det – bra jobbat!

När interpellationerna skulle avhandlas gjorde den tryckta stämningen comeback i Eva Netzelius-salen. Interpellanten Daniel Simmons (UUS) hade återigen ställt en mängd frågor kring styrelsens beslut att lägga ner Organisationskommittén (OK) i januari – detta strax innan de skulle diskutera reellt inflytande för sektionerna. Ordförandeduon förklarade att man tagit till sig kritiken från februarifum och valt att starta ett liknande organ. Men Daniel Simmons var fortfarande inte nöjd med svaret.

– Om ni i styrelsen ansåg att möten i storgrupp inte var bästa förutsättningen, varför tar ni då tillbaka OK igen?

– Tydligen tyckte många att det var ett viktigt organ och då får vi ju ändra oss. Det känns konstigt att du frågar varför vi la ner, och sedan varför vi tar tillbaka, sa Max Stenberg.  

Daniel Simmons var fortfarande inte tillfreds, utan ville fortfarande komma åt frågan “varför”. Emma Van Aller, tidigare medlem i VSF, passade då på att inflika att Daniel Simmons, som själv satt som ordförande under förra verksamhetsåret, inte heller hunnit komma så långt med frågan om kårens framtida organisation.

– Vad är det man inte gjort i år, som gjordes förra året?, frågade hon.

– Det var inte bra förra året, men vi kan inte ändra vad som har hänt. Det här handlar om vad som hänt detta år. Dessutom sa vi till styrelsen innan vi klev av: vänta inte med organisationsfrågan till januari, sa Daniel Simmons.

Ann-Catrin Wells påpekade då att även denna diskussion – om det var rimligt att lägga ner OK – hörde till historien.

– Vi fick kritik för beslutet och då lyssnade vi. Varför debatterar vi huruvida vi inte lyssnar? Det känns väldigt improduktivt, återigen pratar vi om historia. Det var fan inget bra beslut, men vi valde att öppna upp OK igen.
I salen började det nu talas om en häxjakt och man kunde efter ytterligare några munhugg lägga interpellationen till handlingarna.

Så blev det dags för nästa interpellation – även denna ställd av Daniel Simmons. Men först lite bakgrund: innan OK version ett lades ner i slutet av januari hade man satt datum för ett nytt OK-möte i mars. Samma dag som mötet skulle hållas skickade presidieutskottets ordförande ut ett mail till sektionerna där hon uppmanade dem att inte gå på det mötet. Anledningen, enligt mailet, var att styrelsen och kårpresidiet ansåg att hålla ett formellt möte längre fram, och att det vore onödigt att då hålla informella möten. Detta mail var anledningen till Daniel Simmons interpellation.

– Jag har aldrig sett under min tid att man formulerar sig så här. Jag tycker det är synd att avråda folk från att gå på möte. Dessutom skickades detta mail till vissa men inte till andra, sa Daniel Simmons.

Max Stenberg menade att de under februarifum lovat att återkomma med plan för fortsatt process i OK-frågan. Att då fortsätta med gamla OK och hålla möten i en sorts parallell process ansåg han vara onödigt.
 
– Om ni har en massa samtal där borta kommer vi behöva ta det här igen sen, sa han.

Därefter följde en diskussion om interpellationen var lämplig eller ej. I en tidspressad organisation är det inte rimligt att diskutera enskilda mailutskick, ansåg representanter från vänsterflanken. Medlemmar i UUS och AFK var dock av motsatt åsikt. Många var nu trötta och arga efter diskussioner som pågått i timmar.

– Nu har det kommit en hel del påhopp på UUS…, började Daniel Simmons, innan Ann-Catrin Wells inflikade:

– Nej, de är på dig, Daniel!

Några vidare tillsynes fruktlösa vändor i frågan senare kunde även denna interpellation läggas till handlingarna.

Mot bakgrund av det faktum att Uppsala studentkår har förlorat stora delar av sin verksamhet till förmån för nya kårer, med stora ekonomiska förluster som påföljd lade UUS fram en motion för att formalisera Organisationskommitténs inflytande ifråga om kårens framtid.

– Vi tycker att man ska ge organisationsfrågan den plats den alltid borde ha haft, sa Magnus Jansson (UUS).

I motionen föreslås elva punkter ligga till grund för OKs utformning, däribland att varje sektion och varje parti som finns representerat i kårfullmäktige ska ha en representant vardera i kommittén, samt att gruppens huvudsyfte ska vara att utreda frågan om formellt inflytande i kåren för sektionerna. Förslag på hur detta kan genomföras ska presenteras för fullmäktige senast till innevarande verksamhetsårs sista fumsammanträde, eller så snart som möjligt under nästkommande verksamhetsår.
Ludvig Lundgren vädrade sitt stöd till motionen:

– Jag läste en gammal debattartikel i Ergo från 2012 där ordförande från kårens då sju sektioner skrev att de ville ha större inflytande över kårens centrala verksamhet. Sedan dess har tre av dessa sektioner brutit sig ur och skapat egna kårer för att de inte har fått något inflytande. Jag vill därför vädja till alla partier här inne att bifalla den här motionen idag. Om vi inte gör det – och det här vill jag ha citerat i Ergo – så kommer det vara för sent. Om vi inte fattar ett beslut nu så kommer Uppsala studentkår inte ha några sektioner kvar om tio år.

På vänstersidan framhöll man att det är en felbild att endast AFK och UUS vill att sektionerna ska få större inflytande.

– Vi vill samma sak, men det kommer att ta tid att hitta en rimlig lösning och det måste vi vara öppna med. Nu har vi en organisationskommitté som ska jobba med den här frågan, så låt dem göra det men med en rimlig tidsplan. Vi är rädda att den här motionen ska leda till en massa dubbelarbete gällande hur man utreder organisationsfrågan, sa Max Stenberg.

Magnus Jansson påpekade att förslaget inte syftar till att skapa dubbelarbete, utan enbart till att formalisera arbetet i den redan existerande kommittén. Partikollegan Daniel Simmons instämde:

– Fullmäktige borde fundera på vilka signaler vi sänder ut till föreningar och sektioner utanför det här rummet om vi avslår motionen. Jag är rädd att det kommer leda till googlande på hur man söker kårstatus.

Motionen avslogs efter begärd votering, med reservation mot beslutet från Ludvig Lundgren och Daniel Simmons.

Så till valärenden. Pär Dalén (S-studenter) hade avsagt sig sina två uppdrag som klubbmästare och ordförande för Tidningsutskottet (TU). Hans ordförandepost lämnades vakant, liksom de andra bordlagda valärendena på dagordningen. Till ny klubbmästare föreslog Felix Sjöberg, men den faktiska tillsättningen delegerades till styrelsen.

– Felix är väldigt pepp på att vara klubbmästare, sa Max Stenberg.

Mer pepp än på sitt uppdrag som vice ordförande för TU får man hoppas, då detta organ inte har haft ett enda möte under det gångna verksamhetsåret.

Med bara en kvart kvar av mötet blev det dags för åsiktstorg gällande revidering av fullmäktiges arbetsordning. Fumordförande Johan Liljeholm taggade till vid tanken på detta – ledamöterna lite mindre så. Johan Liljeholm hade förberett möjligheter till ett digitalt åsiktstorg, alltså ett forum där ledamöterna får skriva ner sina tankar, frågor och funderingar gällande en specifik fråga. Att man i ett webbdokument kunde se i realtid vad de andra ledamöterna skrev ansåg en del var praktiskt och “coolt”, medan andra tyckte att det var som upplagt för kaos, något som också reflekterades i att vissa mötesdeltagare började ta på sig sina ytterkläder innan mötet officiellt förklarades avslutat – vilket det dock gjordes prick klockan 21.00. Exakt vad den något oklara åsiktstorgsgrejen mynnade ut i vågar vi inte uttala oss om.