PressbildMattias Jäderholm, TV-producent, ser fram emot att samarbeta med lärarstudenter.

Han ska bygga lärarprogram i 2.0

OBS! APRILSKÄMT!
Lågt söktryck, många avhopp och bristfällig didaktikundervisning. Lärarprogrammen har länge kämpat i motvind, men nu görs satsningar för att höja kvaliteten och göra utbildningen mer attraktiv.

Härom året upprörde siffror som visade att fler söker till dokusåpan ”Paradise Hotel” än till lärarprogrammen. Men problemen stannar inte där– av de studenter som söker och kommer in är det många som är missnöjda. Ergo har bland annat uppmärksammat den bristfälliga didaktikundervisningen för lärarstudenter vid Statsvetenskapliga institutionen.

Just didaktiken är ett område som nya projektet Lärare 2.0 lägger särskilt mycket fokus på.

–Didaktik är ju en förutsättning för att man som lärare ska kunna implementera sina ämneskunskaper i undervisningen. Den är vår största utmaning, men också den roligaste, säger Ingela Sjöberg, professor i didaktik och initiativtagare till Lärare 2.0.

Eftersom skolan hela tiden utvecklas måste även didaktiken göra det, är hennes övertygelse. Därför handlar det om att hela tiden tänka nytt, och i samklang med samhällsutvecklingen.

–Idag är hela vår tillvaro uppkopplad. På gott och ont kan man tycka, men vi väljer att göra det till något positivt. Därför lanserar vi inom Lärare 2.0 pilotverksamheten Teachers.nu som går ut på att studenterna filmas under hela utbildningen. På det sättet kan man utvärdera sin egen och medstudenternas didaktiska utveckling och ge varandra feedback, berättar Ingela Sjöberg.

Lärarutbildningen kommer med andra ord att få ett dokusåpaformat. Därför har Uppsala universitet projektanställt TV-producenten Mattias Jäderholm, som bland annat har serierna ”Villa Medusa” och ”Real World Stockholm” på sin meritlista. Han berättar för Ergo att han är vild av iver att sätta tänderna i Teachers.nu.

–Jag påbörjade faktiskt själv en lärarutbildning i Uppsala på 90-talet men hoppade av när jag fick in en fot i TV-branschen. Nu hoppas jag kunna ge framtidens studenter det jag själv saknade, säger Mattias Jäderholm.

Framförallt vill han lyfta lärarens roll som förebild – eller ”influencer”, som vi gärna uttrycker det idag. Tänket när man står framför en skolklass borde vara ungefär detsamma som när man spelar in en sminktutorial för Youtube, eller skriver ett blogginlägg om ekologisk hållbarhet i vardagen, menar Mattias Jäderholm.

–Om fler insåg det skulle nog läraryrket få högre status. Idag vill ju alla synas och påverka– var gör man det bättre än i katedern?

Därför kommer han att följa studenterna vid ämneslärarprogrammet under hela deras utbildning och spela in allt från seminarier och VFU till klassfester och pubkvällar.

–Hur man nätverkar och hanterar konflikter är minst lika viktigt som bra betyg på dagens arbetsmarknad. Därför behöver man se sig själv utifrån ibland för att uppnå sin fulla potential som lärare, menar Mattias Jäderholm.

Varje vecka kommer han att redigera valda delar av det inspelade materialet och lägga upp på Studentportalen. Klippen kommer enbart att vara tillgängliga för ämneslärarstudenterna.

–De som påbörjar utbildningen kommer att få skriva på ett kontrakt där de samtycker till att bli filmade och lovar att inte sprida materialet i sociala medier utanför Studentportalen, säger Mattias Jäderholm.

Att hävda att lärarprogrammet ska bli dokusåpa vore inte sanningsenligt, menar han. Däremot fungerar dokusåpaformatet som modell för utbildningens utformning. Som en kul grej kommer varje veckoavsnitt avslutas med att Mattias Jäderholm själv framträder i rollen som ”Arga didaktiklektorn”.

–Det är bara för att vi alla behöver skratta lite ibland, inte minst lärarstudenter. Plus att jag själv får en ursäkt att förverkliga mina hemliga skådisdrömmar, säger TV-producenten med ett skratt.

Finns det risk att detta projekt uppfattas som oseriöst, eller lockar sökande som är mer intresserade av att bli dokusåpakändisar än av att undervisa?

–Det tror jag absolut inte. Man blir ju inte kändis annat än bland kursarna, och det skulle man ju ha blivit ändå. Jag tror att de flesta kommer förstå att det handlar om att garantera bästa tänkbara kvalitet på utbildningen, säger Mattias Jäderholm.

Projektet kommer att starta höstterminen 2018 i en utvald klass med ämneslärarstudenter. När de tar examen får de en portfolio med sina bästa klipp från tiden på universitetet, som kan användas som arbetsprover när de söker jobb. Lärare 2.0 och Teachers.nu kommer att utvärderas kontinuerligt. Inom fem år planerar man fatta beslut om formatet kommer att bli beständigt.