Foto: Lina SvenskLudvig Lundgren, Allians för kåren.

Allians för kåren

Representeras av Ludvig Lundgren, 20, juriststudent. Har suttit i kårfullmäktige det senaste verksamhetsåret.

Åtta snabba

Samtliga kårpartier har fått ett antal kortfrågor att svara på. Här kommer Allians för kårens svar.

Vad är sämst med Uppsala universitet?

– Den utbredda psykiska ohälsan bland studenter.

Vad bör US lägga krut på som man inte gör idag?

– Främst bör kåren lägga krut på färre saker. Men digitalisering är relevant.

Vilket parti kan ni tänka er att samstyra med?

– Vi vill att alla partier ska bilda styrelse gemensamt.

Vilken del av kårens verksamhet ska man skära i för att få rätsida på ekonomin?

– Det behöver göras en omfattande kartläggning, men det kommer behöva skäras ner på många områden.

Hur ska man göra kåren mer synlig?

– Genom mer aktiv verksamhet och formellt inflytande för sektionerna.

Ska kårens medlemsavgift ligga kvar på 65 kronor per termin?

– Ja, den bör inte ändras varje år.

Hur ska US jobba för att minska psykisk ohälsa bland studenter?

– Bättre information, kartläggning och uppföljning. Vi specificerar mer i vår debattartikel på ämnet.

Hur kan US bättre stötta studenter som har barn?

– Vi har inte några förslag som är riktade specifikt för studenter med barn.

Vad tycker ni fungerar bra i US?

– Det finns ett stort engagemang bland studenterna, särskilt när det kommer till studiebevakning och uppföljning av kvalitet.

Och vad fungerar mindre bra?

– Det känns som att vi gör för mycket med för lite resurser – US ekonomi är väldigt dålig. Dessutom finns det en utbredd känsla bland sektionerna att de har för lite inflytande.

Vilken är er viktigaste fråga?

– Att knäcka den utbredda psykiska ohälsan bland studenter. Studentkåren måste sätta mer press på UU och jobba för att Studenthälsans arbete ska kunna bli bättre. Jag tror att kåren har en avgörande roll i hur man hittar den bästa lösningen på det här.

Vad har AFK som parti bidragit med under verksamhetsåret?

– Vi har suttit med i styrelsens arbetsgrupp för organisationsutveckling som har haft i uppgift att lägga fram ett förslag till ny struktur för organisationen. Vi har också en ledamot i SFS-gruppen och jag ska vara representant i SFS fullmäktige i april.

Tidningsutskottet, där samtliga kårpartier har en representant, har till uppgift att se över Ergo – en jättestor utgiftspost för kåren. De har inte haft ett enda möte under året – tar ni verkligen era åtaganden seriöst eller är det mer spel för gallerierna?

– Kåren har delat upp sitt arbete i för många utskott och jag tror att det tyvärr saknas engagemang för att dessa enskilda organ ska kunna sköta sina åtaganden på ett bra sätt. Därför tycker är det rimligt att styrelsen nu har tagit på sig TU:s ansvarsområde.

Vad är er åsikt i frågan om sektionernas eventuella inflytande?

– Nuvarande partisystem skapar inte tillräckligt god representation bland medlemmarna. Vi tycker att fum borde utgöras av representanter från sektionerna snarare än partierna. Det system som finns idag borde avvecklas helt och hållet.

Hur ska man få kårens ekonomi i balans?

– Det måste göras en stor helhetsöversyn över hela verksamheten där man går in på djupet i varje budgetpost för att se vad man kan dra ner på. Det handlar primärt om att skära i utgifter, men exakt vad man ska dra in på går förstås inte att svara på utan att ha utrett det noga först.

Varför ska man ens rösta i kårvalet? Spelar det någon roll för de enskilda studenterna vilka som sitter i fum och styrelsen?

– Det spelar jättestor roll vilka som sitter på posterna. Kåren genomgår en kris just nu och det är de som röstar som väljer vilken väg vi tar ut ur den.

Ni vill inte att kåren ska vara politisk, men finns det inte en vits att den är det så att kåren har en reell chans att påverka i de större frågorna genom sina direkta eller indirekta kopplingar till kommun- och riksdagspartier?

– Nej, jag tror snarare tvärtom att politikerna är mer benägna att lyssna på en opolitisk studentkår som står för den enade studentrösten. I andra studentkårer och i de flesta fackförbund väljer man inte representanter utefter politisk tillhörighet och det borde inte US göra heller.