Foto: Lina SvenskJohannes Brolinson, Vänsterns studentförbund.

Vänsterns studentförbund

Representeras av Johannes Brolinson, 27-årig juriststudent. Har suttit i kårfullmäktige det senaste verksamhetsåret.

Åtta snabba

Samtliga kårpartier har fått ett antal kortfrågor att svara på. Här kommer Vänsterns studentförbunds svar.

Vad är sämst med Uppsala universitet?

– Universitetets storlek och bredd är både en svaghet och en styrka. Det kan vara svårt att få med alla fakulteter på samma båt.

Vad bör US lägga krut på som man inte gör idag?

– Stå mer rakryggad och vara stolt över de förändringar vi har lyckats genomföra vad gällande lokal och nationell utbildningspolitik.

Vilket parti kan ni tänka er att samstyra med?

– De partier som inte håller med oss om att kåren ska fortsätta vara politisk och ha en direkt medlemsstyrning.

Vilken del av kårens verksamhet ska man skära i för att få rätsida på ekonomin?

– Varför skära när man kan utreda ökade intäkter? Alla delar av vår verksamhet behövs, att enbart fokusera på nedskärning urholkar vår tyngd.

Hur ska man göra kåren mer synlig?

– Göra kåren till en större del av studenternas vardag. Exempelvis genom att ha kårrepresentanter synliga ute på campus oftare än vi har nu.

Ska kårens medlemsavgift ligga kvar på 65 kronor per termin?

– Ja.

Hur ska US jobba för att minska psykisk ohälsa bland studenter?

– Visa vilken hjälp som kåren, genom Studenthälsan, kan erbjuda och uppmärksamma UU och andra makthavare om psykisk ohälsa bland studenter.

Hur kan US bättre stötta studenter som har barn?

– Genom att lyssna på vilka behov dessa studenter har och utifrån det bedriva påverkansarbete gentemot universitetet och andra makthavare.

Vad tycker ni fungerar bra i Uppsala studentkår?

– Studiebevakningen, kårens huvuduppgift, funkar väldigt bra.

Vad fungerar mindre bra?

– Att det inte längre finns någon sammanhållen kår för att vi har tappat flera sektioner till andra kårer är såklart jättetråkigt. Sedan är kåren och dess arbete ganska osynligt om man jämför med exempelvis nationernas verksamhet om.

Vilken fråga tycker ni är viktigast att bedriva?

– Dels tycker vi – tillsammans med Fi studenter och S-studenter – att det är viktigt att kåren fortsatt styrs parlamentariskt där medlemmarna väljer sina representanter baserat på parti, och dels är det viktigt att vi bedriver påverkansarbete gentemot kommun och region nu när det är valår.

Vad har VSF bidragit med under året?

– Vi har samarbetat med Fi och sossarna både i fullmäktige och styrelsen, vilket har fungerat väldigt bra. Ekonomin har fungerat lite bättre i år än förra året och vi har exempelvis planerat ett samarbete med Dag Hammarskjöld Youth Leader Training – en organisation som ger ledarskapsutbildning till unga människor över hela världen.

Tidningsutskottet, som samtliga kårpartier har haft en representant i, har inte haft ett enda möte under verksamhetsåret trots att deras uppgift är att överse arbetet i en av kårens största utgiftsposter – kan man lita på att ni tar era uppdrag på allvar?

– TU har inte skött sina åtaganden, så nu har de frågorna fått hamna under styrelsen istället. Det är lite dumt, men vi hoppas att det kommer tas bättre om hand nu.

Frågan om sektionernas inflytande har varit på tapeten senaste tiden, vad är VSFs åsikt i frågan?

– Vi vill fortsätta ha samma system som nu – att medlemmarna direkt väljer representanter från kårpartierna.

Hur ska man göra för att få kårens ekonomi mer i balans?

– Vi skulle kunna jobba på att få in fler intäkter via webbannonser på Ergos hemsida, vi kan bättre ta tillvara på Norredatorp och se till att det hyrs ut mer och rekrytera fler nya medlemmar så klart. Och där kommer frågan om synlighet in igen – kåren måste bli bättre på att vara en naturlig del av studenternas vardag.

Varför ska man rösta i kårvalet över huvud taget? Spelar det verkligen någon roll vilket parti som sitter på posterna?

– Det spelar jättestor roll, särskilt nu när det är valår och kåren ska bedriva påverkansarbete. Kåren är dessutom en viktig remissinstans för frågor som rör universitetet, så det spelar definitivt roll vilka åsikter som syns och hörs.

VSF fick minst andel röster i förra kårvalet, ändå har ni två platser i styrelsen och därmed ganska stort inflytande – är det rimligt? Borde inte styrelsen vara proportionerligt uppdelat baserat på hur många röster partiet fick i valet?

– Nej det tycker jag inte. Styrelsen är vald i fullmäktige och uppenbarligen var det fler studenter som ville se S,
Fi och VSF styra kåren. De andra partierna kan påverka genom att skriva interpellationer och motioner.

Vad tycker ni om trenden att flera småkårer har bildats och tagit med sig stora delar av US medlemmar?

– Det är jättetråkigt. Vi hade förstås helst sett att kårobligatoriet fanns kvar – studentrösten blir så mycket starkare om den representeras av ett samlat stort organ.