Foto: Skärmavbild arkivI höstas träffade Ergo lärarstudenten Katharina Matl som var missnöjd med didaktiken på stats. Nu ser det ut att bli ett annat upplägg från och med våren 2019.

Förändrar efter kritik

Statsvetenskapliga institutionen satsar på ett nytt upplägg för att lärarstudenter ska få tillräckligt med didaktik. De studenter som redan läst färdigt kommer att erbjudas komplettering.

Efter kritik mot den bristfälliga didaktiken* för lärarstudenter som läser på statsvetenskapliga institutionen satsar man på ett nytt schemaupplägg. Tidigare lästes didaktik parallellt med övriga kurser under fyra terminer.

– Vi kommer att samla ämnesdidaktiken under de två första terminerna, kurserna kommer fortfarande inte vara egna kurser, men de kommer ha egna provkoder och examineras separat. Vi hoppas att detta kommer skapa en tydlighet, så att studenterna vet vad de får, säger Mattias Sigfridsson, studierektor på Statsvetenskapliga institutionen.

När Ergo pratade med lärarstudenten Katharina Matl i höstas, var hon besviken på det upplägg som tidigare hade varit. Några få seminarier per termin, som sällan handlade om didaktik tyckte hon inte var tillräckligt. Mattias Sigfridsson säger att han håller med om delar av kritiken. Då det nya upplägget inte kommer de lärarstudenter som redan läst klart till gagn, kommer de erbjudas komplettering.

– I samråd med lärarutbildningen centralt har det tagits fram en kompletteringskurs för lärare som redan är klara.

En del av kritiken handlade även om att lärarstudenter tvingas läsa didaktik utöver de kurser som de redan läser på stats. De önskade att någonting kunde tas bort för att lämna plats åt en specifik lärarkurs. Men här har institutionen valt att stå på sig.

– Många önskade en separat 7,5 poängskurs i didaktik. Det har vi inte gått med på. Då skulle vi ha behövt plocka bort en viktig kurs.

När denna artikel publicerades i pappersversionen av Ergo 31/3 stod att det nya systemet skulle gå live i höst. Men så är inte fallet. De aktuella kursplanerna kommer att behandlas i programkommitténs kursplaneråd sent i vår, vilket gör att de kan börja gälla först från och med vårterminen 2019. Detta beror på att ändringar i kursplaner måste vara gjorda innan studenterna söker de aktuella kurserna, förklarar prodekan Esbjörn Larsson som hör av sig till Ergo efter publiceringen i papperstidningen.

– Därför kan det faktiskt dröja ända tills i höst innan vi mer exakt kan svara på hur kursplanerna förändrats och först till våren 2019 kan vi se effekterna av detta arbete, skriver Esbjörn Larsson, prodekanus vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper och ordförande i programkommittén för lärarprogrammen vid Uppsala universitet.

Han vill också passa på att tacka studenterna och Ergo som påtalat bristerna.

– Jag vill i detta sammanhang särskilt framhålla Ergos utbildningsbevakning och LärSams engagemang som varit till stor hjälp och hjälpt oss i vårt arbete med att göra lärarutbildningen ännu bättre, skriver Esbjörn Larsson.

Mattias Sigfridsson bekräftar att det är först vårterminen 2019 som kursplansändringarna träder i kraft. Dock har man redan i höstas dragit igång arbetet med att koncentrera de obligatoriska ämnesdidaktiska momenten till de första två terminerna. 

* Läran om hur man lär ut ett ämne, i detta fall hur man lär ut samhällskunskap för gymnasieelever.