Foto: Pexels En majoritet av de tillfrågade studenterna upplever att det finns många i studentlivet som dricker för mycket, men bara sju procent är oroliga för sin egen konsumtion.

Få oroliga över sitt drickande

Trots att en undersökning från IQ visar att mer än vad femte student dricker alkohol två-tre gånger i veckan eller oftare är bara 7 procent oroliga för sin alkoholkonsumtion. Samtidigt uppger många att de tycker att det finns personer på deras universitet eller högskola som dricker för mycket.

IQ är ett dotterbolag till Systembolaget AB som har som uppdrag att jobba för ett smart förhållningssätt till alkohol för att minska alkoholens skadeverkningar i samhället. 

De svarande studenterna i den här undersökningen kommer från studentkårer och nationer i Uppsala, Borås, Skövde, Sveriges lantbruksuniversitet, Blekinge, Södertörn, Halmstad, Östersund, Umeå, Linköping och Lund. 

Undersökningen genomfördes av Xtreme på uppdrag av IQ och totalt svarade 2 677 högskolestuderande på webbenkäten under hösten 2017. Enkäten visar att 74 procent, nästan tre fjärdedelar, dricker tre till fyra standardglas eller mer när de dricker alkohol. Trots att det är på gränsen för riskbruk är det få som är oroliga över sin egen konsumtion – bara sju procent av de tillfrågade. Däremot är det tre av fyra svarade som anser att det finns de som dricker för mycket på deras universitet eller högskola.

– Att det finns en stark alkoholkultur inom studentlivet och att många studenter dricker en hel del är ingen hemlighet. Det är alltid viktigt att reflektera över den egna alkoholkonsumtionen och som student är det extra viktigt i och med att man befinner sig en miljö där det dricks mycket alkohol och där alkohol är ett naturligt inslag i många sammanhang, säger Karin Hagman, vd på IQ, i ett pressmeddelande.

Andra resultat som framkom i undersökningen var att drygt tre av fyra svarande tror att deras studenttid skulle bli lika bra, eller bättre, om mindre alkohol konsumerades i sociala sammanhang. Mer än var tredje tror att det är svårare att passa in i studentlivet om man inte dricker alkohol.