Foto: Agnes Svedberg Agnes Svedberg, Valutskottets ordförande.

Ett ögonblick…

Agnes Svedberg, ordförande i valutskottet, som vi ringde upp inför kårvalets start imorgon lördag.

Osäker på kårvalet?
Läs mer i Ergos guide! Kårval 2018

Hur röstar jag?
Gå in på www.karvalet.nu och logga in med ditt personnummer och kårvalskoden som finns på ditt kår- och nationskort. Följ därefter instruktionerna.

 

Hur har arbetet varit inför valet?

– Det har gått bra utifrån de förutsättningarna vi hade: vi började sent då valutskottet saknade ordförande fram till nyår. Vi är en bra grupp som har arbetat med det här.

Vad tror du om årets valdeltagande? Kan det påverka att det är valår?

– Tidigare år har det legat på runt 10 procent, och det tror jag absolut att kommer vi upp i även i år. Att det är valår kan komma att påverka, men kanske mer nästa år då man reflekterar utifrån höstens resultat.

Hur ska ni få folk att rösta?

– Förra året hade valutskottet bokbord ute på campus där man försökte få folk att rösta. Men man fick inte in så mycket röster och det var dyrt, så i år kör vi mer på digitalt med Facebook som vi tror gör att vi kan få in mer folk. Redan nu är facebook-eventet "Rösta i kårvalet" uppe.

Ergo har hört att det varit problem med valsystemet..?

– Man har tagit ett beslut att minska antalet ledamöter, från 41 till 33, vilket valsystemet inte har varit uppbyggt för. Vi kommer därför att behöva räkna manuellt hur många platser partierna får, så valobservatörerna kommer att få en större roll.

Är det lika säkert det?  

– Det kommer inte att påverka valet, då systemet fungerar lika bra utan det är själva mandatfördelningen som får räknas manuellt. Valvakan kommer säkert att hålla på lite längre men vi räknar med att ha resultatet på kvällen den 21 april som beräknat.