Foto: Simon Sara BorsiinMinistern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson presenterade regeringens vårbudget i Eskilstuna på måndagen.

Inga nya studentsatsningar i vårbudgeten

Det blev inga nya satsningar inom området högre studier i regeringens vårbudget som presenterades på måndagen. Men Helene Hellmark Knutsson tror att många studenter har nytta av de satsningar på trygghet och välfärd som lagts fram.

På måndagen presenterade ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson (S) regeringens vårbudget på Mälardalens Högskola i Eskilstuna. När Ergo når henne säger hon att det i denna tilläggsbudget, den sista innan valet, inte finns särskilda satsningar mot studenter eller forskning.  

– De stora satsningarna för området högre utbildning kom förra året. I vårbudgeten är det satsningar främst inom välfärden, säger Helene Hellmark Knutsson. 

De satsningar som presenterades i höstens budget handlar bland annat om utbyggnader av samhällsviktiga utbildningar och satsningar på studiemotiverande insatser mot utrikes födda kvinnor. Studiemedlet kommer också att höjas med 300 kronor från 2019 – den första höjningen av bidragsdelen på elva år.

Även om vårens budget inte innehåller några direkt studentrelaterade inslag, tror Helene Hellmark Knutsson att vårens förslag på mer pengar till polisen kommer att påverka studenters arbetsmiljö i form av ökad trygghet.

– Nu kommer det finnas mer pengar avsatta för att polisen ska ha mer resurser utreda inkomna fall, något vi inte minst har sett vikten av efter metoo. Det var ett stort akademiupprop om detta och de frågorna är något vi vill satsa på, säger Helene Hellmark Knutsson.

Nu när det är valår: vilka är de största utbildningsfrågorna just nu?

– Det viktigaste är att vi fortsätter att satsa på nya studieplatser, där vi vill utöka med 25 000 platser: främst inom yrken som lärare, sjuksköterska, läkare med mera. Vi har också lagt fram en tillträdesproposition som handlar om hur antagning till universitet och högskolor går till. Det är en viktig fråga om antagning ska vara för alla eller bara gälla en premierad grupp, säger Helene Hellmark Knutsson.