Foto: Mike Louagie/Viking Line SciCruise kommer hållas ombord på Viking Grace, som trafikerar mellan Stockholm och Åbo.

Vetenskapsbåt kastar loss

Med huvudtemat Östersjön och hållbar utveckling lättar för första gången en färja ankar för vetenskapskryssningen SciCruise. Målet är att få unga intresserade av att utbilda sig och arbeta med teknik och naturvetenskap.

Det är första gången som Uppsala universitet och LUMA-center, ett nätverk som ska främja ungas intresse för naturvetenskapliga ämnen, gör ett gemensamt projekt. SciCruise är en vidareutveckling av vetenskapsfestivalen SciFest som arrangeras i båda länderna, med syftet att öka ungas intresse för matematik, teknik och naturvetenskap.

– SciCruise är en vetenskapsmässa fast ombord på en båt. Inbjudan har gått till skolklasser i både Finland och Sverige och det har slumpat sig så att det blir högstadieklasser från Sverige och mellanstadieklasser och gymnasister från Finland, säger Sami Vihriälä, projektledare vid kansliet för teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet.

Under kryssningen kommer det att bjudas på workshops och föreläsningar, med det för båtresan passande temat Östersjön.

– Vi försökte hitta någonting som var gemensamt för Sverige och Finland. Men vi vill testa konceptet mer än temat den här första gången: Går det att mixa de här målgrupperna? Kan vi samordna detta? Vi vill se hur det fungerar och vi hoppas kunna fortsätta med konceptet om det visar sig att det gör det, förklarar Sami Vihriälä.

Totalt är det ca 400 ungdomar från de båda länderna som kommer att medverka på kryssningen, som för de finska deltagarna startar ikväll och för de svenska imorgon bitti. Och konceptet verkar locka, säger Sami Vihriälä.

– De har varit ett jättestort intresse trots att vi inte har marknadsfört evenemanget särskilt mycket. Att ha den här inramningen fångar många.