Foto: Hanna Strandberg"Vi gör en rad strategiska och viktiga framtidssatsningar" skriver Uppsala universitets rektor Eva Åkesson i ett pressmeddelande.

Innovativ medicin och rysslandsstudier – så satsar universitetet framöver

Universitetet har fått mer anslag, och idag blev det klart hur dessa ska användas. Resultatet är flera nya utbildningar och forskningssatsningar.

Universitetets ram ökade för 2018 med 17 miljoner för grund- och avancerad utbildning, och med 27 miljoner för utbildning och forskning på forskarnivå. Idag har rektor Eva Åkesson beslutat hur miljonerna ska fördelas.

Bland annat kommer det att göras en satsning på ett civilingenjörsprogram i industriell ekonomi, en högskoleingenjörsutbildning i medicinsk teknik och flera nya masterprogram. Bland dessa finns ett program i innovativ medicin och medicinsk avbildning, men också rysslandsstudier och digital humaniora. 

– Vi gör en rad strategiska och viktiga framtidssatsningar på nya utbildningar som är efterfrågade av både studenter och arbetsmarknad. Inom forskningen satsar vi bland annat på arbetslivsforskning, säger rektor Eva Åkesson i ett pressmeddelande.

Det görs också flera satsningar på forskningsprogram och de fakulteter som fått ett utökat utbildningsuppdrag, det vill säga den juridiska och den utbildningsvetenskapliga, får ett utökat basanslag.