Foto: Lina Svensk Studien visar också att barn till lågutbildade i mindre utsträckning läser vidare än de med högskoleutbildade föräldrar.

Fler med utländsk bakgrund pluggar vidare

En undersökning från Universitetskanslerämbetet visar på ett trendbrott. Från att ha varit underrepresenterade på högre studier har nu allt fler personer med utländsk bakgrund börjat läsa vidare – så pass att de drar ifrån de med svenska föräldrar.

Andel som påbörjat svensk högskoleutbildning senast vid 25 års ålder bland personer födda 1991  

Inrikes född med två inrikes födda föräldrar: 50% (38 603 st)

Inrikes född med en inrikes född och en utrikes född förälder: 51% (4 667 st) 

Inrikes född med två utrikes födda föräldrar: 59% (3 593 st)  

Utrikes född: 55% (3 677 st).  

Källa: Universitetskanslerämbetet

Studien från Universitetskanslerämbetet har undersökt kopplingen mellan social bakgrund och högre utbildning, skriver Dagens Nyheter. Den visar att första- och andra generationens invandrare de senaste åren i allt större utsträckning börjat läsa vidare efter gymnasiet, och procentuellt är det idag fler med utländsk bakgrund som börjar studera jämfört med personer med två föräldrar från Sverige. 

– Den här gruppen har verkligen kommit ikapp de andra. Det är en positiv nyhet, säger Fredrik Svensson som skrivit rapporten för UKÄ, till Dagens Nyheter. 

Hur det kommer sig att siffrorna har ökat kommer inte studien fram till. Däremot kan den konstatera att det fortfarande är så att personer med lågutbildade föräldrar i mindre utsträckning läser vidare på högre nivå än de med högskoleutbildade.