Foto: Sigrid AskerPatricia Lorenzoni får behålla sin tjänst på CEMFOR, meddelar teologiska fakulteten.

Efter överklagandet: forskare får fortsätta på CEMFOR

Den anställda forskarassistenten kommer att få behålla sin tjänst vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism. Samtidigt kommer de andra sökande troligtvis få genomgå en ny sakkunniggranskning, enligt en intervju i Universitetsläraren.

Ergo har tidigare rapporterat om överklagandenämnden för högskolans utlåtande att riva upp beslutet om en forskartjänst vid Uppsala universitet. Detta då man funnit att de sakkunniga vid rekryteringen inte rankat de ansökande tillräckligt självständigt vilket betyder att universitetet inte följt sin arbetsgång. Nu berättar teologiska fakultetens dekanus Mattias Martinson i en intervju med Universitetsläraren att en ny granskning av de sökande kan bli aktuell.  

– Vi kommer att följa överklagandenämndens beslut på lämpligt sätt, sannolikt med prövning av de som sökte förra gången med nytt sakkunnigförfarande, säger Mattias Martinson till Universitetsläraren. 

Däremot kommer inte anställningen utlysas igen och Patricia Lorenzonis kommer att fortsätta sitt arbete på CEMFOR.

– Rekryteringsgruppen konstaterar att kvinnan som fick anställningen är fortsatt anställd med fullt arbetsrättsligt skydd. ÖNH:s beslut rubbar ju inte arbetsrätten utan bara det förvaltningsrättsliga beslutet, säger Mattias Martinson till Universitetsläraren. 

Rekryteringsgruppen har beslutat att bereda frågan inför deras nästa möte den 20 juni.