Foto: Sanna SvanströmHanna Andtbacka och Max Stenström har jobbat med projektet sedan i höstas.

Din berättelse ska påverka politikerna

Sedan i höstas har Uppsala studentkår arbetat med att ta fram studenternas fyra viktigaste frågor inför valet i höst. Nu är dialogen med kommunpolitikerna i full gång för att lyfta frågorna psykisk ohälsa, trygghet, studenter med barn och förbättrad VFU.

Det här vill kåren göra

 Psykisk ohälsa

”Vi vill se ett bättre samarbete mellan Studenthälsan och vården på kommunal- och regional nivå, att det ska finnas ett samlat ansvar för frågan. Vi vill också upprätta en jourlinje för studenter dit man kan ringa för att få stöd.”

En trygg stad

”Den här frågan kan tolkas på två sätt: dels vill vi bygga bort områden där studenter känner sig otrygga, som cykelvägen till Flogsta och vägen mellan Folkes och engelska parken. Men vi vill också titta på bostadsfrågan då många studenter har otrygga boenden – till exempel med krav på motprestation – på grund av bostadsbrist.”

Studenter med barn

”Många nationer arbetar redan så att studenter med barn får förtur till större lägenheter. Så skulle vi vilja att det fungerade även i de kommunala bostadsbolagen.”

Förbättrad VFU

”Verksamhetsförlagd utbildning är en viktig del i mångas utbildning, men tyvärr funkar den alldeles för ofta dåligt. Vi vill att det ska vara ett krav att handledare ska vara utbildade just för att handleda och ha tid att se till att studenten får lära sig och inte får för stort ansvar.”

Vill du dela din historia?

 Följ länken för att komma till Google doxet där du kan berätta om dina upplevelser inom dessa områden:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfefcEBcQXaIh-GeF2DZHoboumSB3IFyNqKPk8x3eGGKwtS7A/viewform?c=0&w=1

I nästan ett år har Uppsala studentkår jobbat med att ta fram studenternas viktigaste politiska punkter, som de bland annat har kommit fram till genom prata med studenterna ute på campus.

– För fyra år sen hade Uppsala en kampanj som man drev mot kommun och regionpolitiker – Sju krav för en bättre studentstad. Det här är den nya kampanjen för det här valåret. Där har vi tagit fram fyra frågor för de fyra åren i mandatperioden, säger Max Stenberg, ordförande för Uppsala studentkår.

 Kåren har under arbetet med kampanjen varit ute och informerat om kommun- och regionpolitik och uppmuntrat studenter att skriva sig i Uppsala för att kunna rösta här. Via enkäter har några hundra studenter, med representanter från alla fakulteter, svarat på vad de tycker är deras viktigaste fråga. Resultatet blev de fyra punkterna psykisk ohälsa, en trygg stad, studenter med barn samt förbättrad VFU, verksamhetsförlagd utbildning. Max Stenberg och Hanna Andtbacka, kommunikationsansvarig på kåren som också arbetat med projektet, blev inte förvånade över att det var just dessa frågor som stod högst upp på studenternas agenda.

– Det enda jag blev förvånad över var att En trygg stad ändå kom så högt upp, säger Max Stenberg. – Det var den tredje största frågan när det kom till kommunen för studenterna. Det har varit en del uppmärksammade fall som överfallsvåldtäkter och skjutningar i Flogsta. Det tror jag har bidragit till att man känner sig mer otrygg.

 Är det några frågor ni trodde skulle komma med som inte gjorde det?

– Jag trodde att kollektivtrafiken skulle komma högre upp, säger Hanna Andtbacka.

– Det trodde jag också – men många tog upp kollektivtrafiken under punkten ”en trygg stad” för att de tycker att det går för få nattbussar, säger Max Stenberg.

– Överlag är En trygg stad en bred punkt där många frågor hamnar, säger Hanna Andtbacka.

Som en del av projektet har kåren upprättat ett google docs-dokument där studenter anonymt kan skriva om saker som hänt dem för att kunna exemplifiera problemen med personliga berättelser. De menar att det är ett effektivt sätt att visa på hur det ser ut för många studenter i Uppsala i dag.

– Det kan vara svårt att prata om hur VFU ska förbättras, men det blir lättare att se det om man kan visa genom exempel, säger Hanna Andtbacka.

– Vi vill lyfta fram individerna, inte studenterna som grupp, för att visa att det finns de som har de här problemen, säger Max Stenberg.

Hanna Andtbacka nickar. Hon säger att målet med vittnesmålen är tudelat. – Dels vill vi visa dem för makthavare, men vi vill också dela dem i sociala medier för att få igång en konversation med studenterna och skapa ett intresse inför valet.

Under terminen har Max Stenberg träffat olika kommunalråd och tidigare i veckan var han på kommunfullmäktige och diskuterade frågorna med politikerna där. Han tycker att de har fått bra gehör för sitt arbete, som fortsätter fram till valet i september.

Nu när terminen går mot sitt slut går också kampanjen in på upploppet och till hösten blir det nytt presidium och ny kommunikationsansvarig. Men Max Stenberg och Hanna Andtbacka har förtroende för att de här frågorna kommer fortsätta drivas även i framtiden.

– Det här arbetet är väl förankrat i fullmäktige och vi har fått bra respons på vårt arbete under året, säger Max Stenberg.