Foto: Per EnströmFler obehöriga lärare ska bli behöriga genom projektet VAL II.

Bättre studievillkor kan ge fler lärare

Vidareutbildning av lärare som saknar examen har visat sig vara ett viktigt bidrag till lärarförsörjningen. Bättre studievillkor och ändrade behörighetskrav skulle kunna leda till att ännu fler tar examen, visar utredning.

VAL II
Regeringen beslutade 2011 att fortsätta satsningen på Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (VAL) i form av VAL II, som pågår fram till 2030. UKÄ har i uppdrag att följa och utvärdera VAL II till 2021. Åtta lärosäten har regeringens uppdrag att ge utbildning inom VAL II: Umeå universitet, Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Malmö universitet, Stockholms universitet, och Stiftelsen Högskolan i Jönköping.

Källa: UKÄ

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har på uppdrag av regeringen utrett vidareutbildning av lärare som saknar examen, VAL II. Enligt delredovisningen har intresset för utbildningen ökat kraftigt. VAL II-studenterna är spridda över hela landet och väljer i stor utsträckning att stanna i sina hemkommuner efter examen, vilket ses som positivt.

– VAL II är en av flera insatser som kan leda till att den uppmärksammade bristen på behöriga lärare och förskollärare kan bli mindre än prognoserna visar, säger Anna Lundh, projektledare för regeringsuppdraget på UKÄ i ett pressmeddelande.

Examensfrekvensen hos VAL II-studenter ligger liksom hos övriga lärarstudenter runt 60 procent. Projektgruppens reflektion är att den borde vara högre, eftersom dessa studenter redan har gjort valet att arbeta inom skola och förskola, och att man därför bör se över hur VAL II skulle kunna användas mer effektivt.

– För att fler VAL II-studenter ska kunna ta examen behövs antagligen både förändringar i de delar av förordningen som styr studievillkoren och en dialog mellan regeringen, huvudmännen, högskolorna och studenterna om hur studievillkoren kan förbättras, säger Anna Lundh.

Delredovisningen visar också att behörighetskraven för förskollärare utgör en flaskhals. Bland annat måste sökande ha intyg från sin arbetsgivare på att de har jobbat som förskollärare i minst åtta år under de senaste femton åren.

– Det är ett tufft krav som relativt få uppfyller. Om regeringen vill att fler som arbetar som obehöriga förskollärare ska ta en förskollärarexamen kan förordningen som styr VAL II och även omfattningen av studierna inom VAL II, behöva justeras, säger Anna Lundh.

Att många av de tidigare VAL II-studenterna två år efter examen jobbar kvar i sina hemkommuner tror Anna Lundh kan ha positiv effekt på viljan att verka för bättre studievillkor.