Wikimedia commons/ Holger EllgaardSvenska studenter reser mycket men är sämre än många andra på att utnyttja utbytesprogram som Erasmus.

Internationella utbyten: fler in än ut

Det är fler studenter som kommer till Sverige för att plugga än som åker härifrån för utlandsstudier, och skillnaden ökar. Sara Laginder på Internationella kansliet tycker att en bättre balans vore önskvärd men påpekar att svenska studenter ofta är mobila på andra sätt.

In-och utresande studenter

Av samtliga inresande studenter i svensk högskoleutbildning var 13 600 utbytesstudenter och 24 300 freemover-studenter. 7 000 av freemover-studenterna betalade studieavgifter. 53 procent av de inresande studenterna var kvinnor och 47 procent var män. Den vanligaste inriktningen på studierna för inresande studenter var samhällsvetenskap, juridik, handel och administration.

Av de 23 800 utresande studenterna var det 7 400 som reste inom ramen för ett utbytesprogram och 16 400 som ordnade sina studier på egen hand. Det totala antalet utresande studenter minskade jämfört med föregående läsår, men minskningen utgjordes endast av utresande freemover-studenter, som var 600 färre. Antalet utresande utbytesstudenter ökade däremot med 300. Av alla utresande studenter var 58 procent kvinnor och 42 procent män.

Det enskilt populäraste landet för utlandsstudier läsåret 2017/18 var USA, som tog emot 18 procent av alla utresande studenter. Därefter följde Storbritannien och Australien.

Källa:UKÄ

Under förra läsåret studerade 37 800 utländska studenter i Sverige, medan endast 23 800 svenska studenter pluggade i andra länder. Obalansen i statistiken har ökat de senaste åren, framgår i ett pressmeddelande från Universitetskanslersämbetet.

Sara Laginder, internationell handläggare vid Internationella kansliet, säger att Uppsala universitet inte utgör något undantag i statistiken. Hon vill gärna se mer balans.

– Vi skulle vilja skicka ut fler. När det gäller utbytesstudier via Erasmus skickar Sverige varje år tillbaka pengar eftersom man inte lyckas använda hela summan som är avsatt för svenska studenter som studerar utomlands, säger Sara Laginder.

Finland är det enda nordiska landet som använder alla pengar de får genom Erasmusprogrammet.

Vad obalansen beror på menar Sara laginder är svårt att avgöra. En förklaring kan vara att svenska studenter generellt är äldre än studenter i övriga Europa, i synnerhet på vissa program. Om man jobbar vid sidan av studierna eller har skaffat barn är det förstås svårt att avsätta en termin för utbytesstudier.

– Statistiken går lite upp och ned hela tiden. Vi jobbar aktivt för att möjliggöra utbyten, säger Sara Laginder.

Samtidigt menar hon att det är positivt att så många studenter från andra länder söker sig till Sverige. Dessutom ger statistiken inte hela bilden.

– Den fångar inte alla som reser ut. Svenska studenter som gör Erasmuspraktik har ökat men är inte synliga i statistiken eftersom de har individuella avtal och inte utbytesavtal, säger Sara Laginder.

Andra liknande exempel är studenter som gör Minor Field Studies (MFS) eller åker på språkkurser utomlands.

– Svenska studenter är mobila på andra sätt, de reser mycket generellt. Men det är synd att inte ännu fler tar de chanser som finns, säger Sara Laginder.