Foto: Sigrid AskerTrångboddhet strider inte i sig mot hyreslagen, men många hyresvärdar sätter ändå upp gränser för hur många som får bo i ett studentrum.

Studenthyresvärdarnas regler håller inte juridiskt

Det är enligt hyresvärdarna inte tillåtet att bo mer än en i ett studentrum, trots att förbudet inte håller juridiskt. Joakim Palestro på Studentstaden hänvisar till att hyreslagen inte är skriven för korridorsboende.

Våren 2017 uppmärksammade Hyresgästföreningen att studenthyresvärdar frångår lagstiftningen när de nekar hyresgäster att bo mer än en i ett studentrum. Ergo talade då med Studentstadens dåvarande fastighetschef, Mathias Lantz, som sade sig inte ha känt till lagen i fråga, men påpekade att den är svår att följa i praktiken. Han sade att man skulle se över den rapport från Hyresgästföreningen som uppmärksammat problemet.

Ett och halvt år senare är situationen densamma. Studentbostadsaktörerna i Uppsala tillåter inte sammanboende i korridorsrum. Joakim Palestro, nuvarande fastighetschef på Studentstaden, menar att hyreslagen inte är skriven för den typen av kollektivt boende.

– Rum i korridor nämns inte. Däremot ger lagen utrymme för att neka hyresgäster att bo för trångt, man ska till exempel inte bo åtta personer i en etta. Våra studentrum är bara anpassade för en person, säger han.

Vissa av rummen på Rackarberget är bara tolv kvadratmeter och många delar inte bara kök utan även toalett och dusch. Joakim Palestro menar att det även är en fråga om säkerhet och trygghet.

– Studentkorridor är tyvärr den minst attraktiva boendeformen bland våra hyresgäster, där har vi 81 procents omflyttning. Det beror till viss del på att vi har många korttidskontrakt på Rackarberget men att korridorsgrannarna ständigt byts ut är ett skäl att känna sig otrygg.

Joakim Palestro nämner fall där hyresgäster har hyrt ut rum i andra hand olovligt. Det har också förekommit studenter som låtit hela sin familj flytta in i rummet.

– När det fungerar har vi förstås inte koll på att detta sker, men många kontaktar oss föra att de känner sig otrygga när det hela tiden dyker upp nya personer i korridoren, säger han.

Hög omflyttning är i viss mån både naturligt och önskvärt i studentbostäder, eftersom syftet är att hyresgästerna ska flytta när de är färdiga med sina studier. Men för bara några år sedan var andelen nya kontrakt per år bara runt 40 procent.

– 81 procent är exceptionellt. Det innebär ökad administration för oss och det skapar ingen bra stämning i korridorerna, säger Joakim Palestro.

Han påpekar att det finns studentkorridorer som fungerar jättebra och där hyresgästerna trivs.

– Men det finns tyvärr många där det är uruselt. Folk flyttar på en gång för att de inte känner sig trygga, det förekommer att rum sägs upp efter en månad. Förhoppningsvis blir det bättre efter renoveringen på R ackarberget.

Joakim Palestro säger samtidigt att man har ett pragmatiskt förhållningssätt från hyresvärdens sida. Att ha besök som sover över är inte förbjudet, och om det inte är ett problem för grannarna att någons partner flyttar in så kommer det sannolikt att passera. Han skulle däremot gärna se en tydligare lagstiftning kring korridorsboende.

Susanna Skogsberg, förbundsjurist på Hyresgästföreningen menar dock att hyreslagen, som är tvingande, inte gör undantag för studentrum i fråga om att ha inneboende eller vara sambo. Det är dock inte ovanligt att hyresvärdar inför den här typen av regler, trots att det är en rättighet man har som hyresgäst att ha inneboende eller sambo.

– Många hyresgäster tror att man måste rätta sig efter det, men det håller inte juridiskt, säger Susanna Skogsberg.

Hon tillbakavisar även att hyresvärdar skulle kunna sätta upp en fixerad gräns för hur många som får bo i en lägenhet eller rum.

– Där har de fel. De har förstås rätt på ett sätt – det ligger i sakens natur att det någonstans finns en gräns. Men det beror helt på hyresgästerna var den gränsen går, i vissa fall kan en person ställa till med mer skada än flera personer tillsammans.

Däremot är hyresgästen skyldig att vårda bostaden och att inte störa grannar. Slitage och störningar kan ge konsekvenser. Men så länge det inte uppstår problem är det inte i sig oförenligt med lagen att bo trångt.

– Man kan aldrig säga upp hyresgäster enbart för att de bor flera tillsammans, säger Susanna Skogsberg.

Till skillnad från Joakim Palestro tycker Susanna Skogsberg att lagen är tydlig.

– Man kan inte förbjuda folk att dela studentrum i hyresavtalet. Om man vill undvika så långt det går att hyresgäster bor trångt bör man formulera det som att man ”helst ser” att det bara bor en person i studentrummet, säger hon.