Ergos arkivSåhär kan det se ut i ett korridorskök. Kanske ökar stöket ju fler som bor där?

Konsumentverket har backat

Konsumentverket hävdar, till skillnad från Hyresgästföreningen, att studenthyresvärdar kan skriva i hyreskontrakt att studentrum inte får delas.

Hyresgästföreningen anser att studentbostadsföretag frångår lagstiftningen när de stiftar regler mot att bo fler än en person i ett studentrum. Föreningen Studentbostadsföretagen upplyser nu Ergo om att Konsumentverket, som 2017 anmärkte på reglering avseende begränsning av antal sammanboende i hyreskontrakt för studentrum, har ändrat uppfattning.  

– Vi lämnade in ett PM där vi hävdar att permanent sammanboende i enkelrum på förhand kan antas medföra men för hyresvärden. Efter att ha tagit del av PM:et backade Konsumentverket och kommer inte att behandla frågan i kommande granskning, säger Stina Olén, vd för Studentbostadsföretagen.

Inom kort kommer Konsumentverket att inleda en ny granskning av studentbostadsbranschens hyreskontrakt. De punkter där anmärkningar kvarstår gäller villkor som begränsar rätten till renoveringsåtgärder, villkor som berör vårdplikt och användning av uteplatser samt villkor som föreskriver solidariskt ansvar för skador i gemensamma utrymmen.