Ergos arkivOm en utbildning läggs ned har studenterna rättigheter.

Vad händer om mitt program läggs ned?

När ett utbildningsprogram läggs ned har studenterna ändå rätt att studera klart. Universitetskanslersämbetet ger ut en vägledning till lärosätena för hur nedläggningsbeslut bör hanteras.

Ibland läggs akademiska utbildningar ned. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har genom åren mottagit tillsynsanmälningar om lärosätens hantering av nedläggningar. Nu har myndigheten tagit fram en vägledning om studenternas rättigheter vid nedläggningar. 

– Inför en nedläggning av ett utbildningsprogram måste ett lärosäte ta ställning till flera olika frågor som kan ha stor betydelse för studenternas rättssäkerhet. Det handlar bland annat om vilka förutsättningar som gäller för att studenterna ska kunna slutföra sina studier, säger Mikael Herjevik, biträdande chefsjurist vid UKÄ, en av författarna till vägledningen, i ett pressmeddelande.

I vägledningen står bland annat att studenter som påbörjat ett utbildningsprogram måste få möjlighet att slutföra den inom en viss tid, även om programmet läggs ned. Vidare bör lärosätena ta fram egna riktlinjer för åtgärder som ska vidtas vid nedläggningsbeslut.

Enligt en kartläggning som UKÄ gjort varierar antalet nedlagda utbildningsprogram stort mellan olika lärosäten. Den vanligaste orsaken till nedläggning är att ett program ersätts med ett annat som bedöms likvärdigt. I andra fall kan det röra sig om bristande kvalitet, lågt söktryck, lärarbrist eller brist resurser.

– Förhoppningen är att vägledningen ska bidra till att förbättra lärosätenas rutiner för nedläggning av utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå, säger Mikael Herjevik i pressmeddelandet.