Foto: Sigrid AskerFredrik Pettersson, ordförande i Studentbokhandelns styrelse, tycker det är positivt att det blir en bokhandel som tar över.

Dags att lämna över rodret

Studentbokhandeln håller på att dra sin sista suck, men det betyder inte att det inte kommer att säljas böcker i lokalerna mer. I februari öppnar Uppsala bokhandel.

Foto: Sigrid AskerAnders Källgren ser fram emot att öppna en ny bokhandel i Studentbokhandelns lokaler.

Studentägd bokhandel

Studentbokhandeln, med Uppsala studentkår som majoritetsägare, har funnits sedan 1963 och har som målsättning att tillhandahålla litteratur för alla universitetets kurser till låga priser.

Hyllorna gapar redan lite mer än halvtomma på kurslitteraturavdelningen, där Fredrik Pettersson, ordförande i Studentbokhandelns styrelse, välkomnar till pressträff tillsammans med Anders Källgren, som äger Drottninggatans bokhandel samt Globe bokhandel i Ludvika.

– Studentbokhandeln har pressat priserna på kurslitteratur sedan 60-talet och varit en viktig del av Uppsalas studentliv. Men på senare år har vi fått hårdare konkurrens och en förändrad marknad, så i oktober beslutades att verksamheten ska avvecklas, säger Fredrik Pettersson, som dock är vid ganska gott mod, och fortsätter,

– Det har dykt upp nya möjligheter. Drottninggatans bokhandel kommer att ta över lokalerna.

Fredrik Pettersson tar tillfället i akt att tacka Studentbokhandelns personal och kunder för tiden som har varit. Sedan tar Anders Källgren ordet.

– Jag har drivit Globe bokhandel i Ludvika i 37 år. Det är en av de mest välsorterade bokhandlarna i Sverige. Jag brukar säga näst mest välsorterad för att inte trampa någon på tårna.

Sedan två år driver han även Drottninggatans bokhandel här i Uppsala, men upplever att dess läge inte är så gynnsamt. Även den butikens framtid har varit osäker.

– Här får vi en ny möjlighet att göra något bra. Det är en fin lokal på 400 kvadratmeter på ett plan, säger Anders Källgren.

Uppsala bokhandel blir namnet på butiken, som öppnar 15 februari. Sortimentet kommer att likna det som finns i Globe bokhandel, med en stor bredd av boktitlar samt en del kontorsmaterial, spel och pussel. Liksom Studentbokhandeln tänker Uppsala bokhandel anordna författarkvällar. Däremot kommer här inte att säljas kurslitteratur i någon större omfattning.

– Vi kommer inte att ha det i lager i alla fall, men kan ta hem om någon efterfrågar något speciellt, säger Anders Källgren.

Fredrik Pettersson väljer att gilla läget.

– Det är just den delen som inte har burit sig för Studentbokhandeln. Vi har redan provat alla realistiska spår för att få det att gå runt. Vårt existensberättigande bygger på att sälja just kurslitteratur. Nu känns det roligt att det i alla fall kommer att fortsätta vara en bokhandel här, säger han.

Kommer studentkåren att se över andra sätt att tillhandahålla kurslitteratur?

– Det är ingenting som har diskuterats, men det finns anledning att fundera på det. Det är negativt för studenterna att Studentbokhandeln stänger, säger Fredrik Pettersson.

Tre av de anställda på Studentbokhandeln kommer att gå över till Uppsala bokhandel. Studentbokhandeln har nu utförsäljning av kurslitteratur och stänger sista januari.