Foto: Sandra GunnarssonIngrid Nylander, prodekanus vid Farmaceutiska fakulteten, hoppas att nya riktlinjer ska göra det lättare att placera studenter i projekt när de ska skriva examensarbeten.

"Det har varit jättejobbigt för studenterna"

Trots att Gabriella Mourad tagit alla högskolepoäng som krävs var hon nära att bli utan plats sista terminen på receptarieprogrammet. Prodekanus Ingrid Nylander hoppas att nya riktlinjer ska underlätta placeringar i framtiden.

Inför termin sex på receptarieprogrammet, då studenterna ska skriva sina examensarbeten, fick Gabriella Mourad och hennes kurskamrater rangordna de fördjupningskurser som erbjöds. Men när antagningsbeskeden kom visade det sig att hon blivit utan plats. Som skäl angavs att hon inte var behörig till sitt förstahandsval.

– Jag var behörig till alla andra kurser, men de sade att de kollar förstahandsvalen först och när de skulle gå vidare var alla andra kurser fulla, säger Gabriella Mourad.

Ett krav för att få påbörja examensarbetet är att man har tagit 120 högskolepoäng på programmet. Det hade Gabriella Mourad gjort.

– Jag hade ju kämpat och klarat det. Så meddelar de att jag inte har fått någon plats. Visst, det var fel av mig att pricka för en kurs jag inte var behörig till, men jag trodde inte det skulle ge sådana konsekvenser, säger hon.

I samband med beskedet fick hon veta att ytterligare sju kurskamrater stod utan plats.  Av studievägledaren fick Gabriella Mourad rådet att gå på uppropet 21 januari och hoppas att någon som fått plats inte närvarar.

– Om jag inte fick plats då heller tyckte de att jag skulle ta en termins studieuppehåll. Skulle jag vänta i ett halvår och göra ingenting? Det kändes helt ologiskt eftersom jag har klarat spärren.

När Gabriella Mourad inte nöjde sig med svaret föreslog studievägledaren att hon själv skulle höra av sig till olika företag och myndigheter för att hitta en lämplig handledare. Det gjorde hon, men förgäves. Då skickade Gabriella Mourad ett mejl till rektor.

– ”Vad tycker du? Varför ha en spärr när studenterna ändå inte garanteras plats?” skrev jag. Nästa dag kom beskedet att de hade fixat plats och handledare åt mig, berättar hon.

Det är en stor lättnad att problemet löste sig, men Gabriella Mourad är kritisk till institutionens agerande.

– Först fick jag höra att det absolut inte går att ordna en plats, sedan kommer det en plats från ingenstans när rektor blev inblandad, säger hon.

Ingrid Nylander, prodekanus vid Farmaceutiska fakulteten, medger att situationen har varit olycklig för några studenter.

– Under ett antal terminer har det varit extra struligt med placeringar. Så här lång tid har det aldrig tagit förut, men nu har alla berörda fått plats, säger hon.

De studenter som hamnar i kläm är de som är behöriga vad gäller antal poäng men med begränsningar kring vilka fördjupningskurser de kan söka. Det är i första hand de som har klarat alla tidigare kurser som antas.

– Vi behöver bli tydligare med att de inte ska välja projekt som de behöver klara fler kurser för att bli behöriga till, säger Ingrid Nylander.

Att placera studenter i fördjupningskurser och projekt är tidskrävande, men Ingrid Nylander har förhoppningar om att de nya riktlinjer som nu utarbetas inför vårterminen kommer att underlätta för både institutionerna och studenterna.

– Där finns anvisningar för varje institution om hur många studenter man ska ta emot från de olika programmen – det rör sig om receptariestudenter, apotekarstudenter och masterstudenter. För studenternas del ska det bli tydligare hur man ska tänka när man söker projekt och vilka bedömningskriterier som finns, säger Ingrid Nylander, och tillägger,

– Det har varit jättejobbigt för de här studenterna, så det är bra att det uppmärksammas. Egentligen bör de få besked om placeringar före jul.