Foto: Hanna StrandbergHyrorna kan höjas med uppåt 11 000 kronor om året i studentbostäderna vid Ekonomikum.

Hyrorna kan chockhöjas

Hyresgästerna i studentbostäderna vid Ekonomikum riskerar kraftiga hyreshöjningar om Uppsala Akademiförvaltning får igenom sina krav på avgäldsreglering. Nu vädjar hyresvärdarna till konsistoriet om att få slippa tiodubblad avgäld.

När studentbostadsområdet Observatoriet uppfördes för drygt tio år sedan var det en förutsättning att byggherrarna, det vill säga Studentstaden samt Gotlands nation och nationsstiftelserna för Gästrike-Hälsinge, Värmlands, Västmanlands-Dala och Norrlands nation, inte krävdes på marknadsmässig tomtavgäld.

– Det här var när studentbostadsbristen var som störst och universitetet förklarade sig beredda att upplåta mark för nya bostäder. Annars skulle vi inte bygga på annans mark, men nu bad de oss, säger Joakim Palestro, fastighetschef på Studentstaden.

Hyrorna i området ligger idag runt 4 000 kronor i månaden, vilket enligt Joakim Palestro är ganska högt för studentbostäder. När stiftelsen Uppsala Akademiförvaltning, som ägs av Uppsala universitet, nu kräver att tomtavgälden ska näst intill tiodubblas riskerar hyresgästerna hyreshöjningar på uppåt 11 000 kronor per år.

– Vi är väldigt, väldigt bekymrade. Så höga nivåer är orimliga för studentbostäder, säger Joakim Palestro.

I en skrivelse till konsistoriet, Uppsala universitets styrelse, vädjar nu hyresvärdarna om att avgäldshöjningen inte ska överstiga tio procent. Uppsala Akademiförvaltning å sin sida vill att de ska betala vardera 1 119 000 kronor per år. Motsvarande siffra idag är 140 000 kronor.

– Vi hoppas med stort H att de kommer att lyssna på våra argument, säger Joakim Palestro.

Inledningsvis krävdes Studentstaden och nationerna inte på någon avgäld alls för tomten vid Ekonomikum, men senare ledde förhandlingar med Statens fastighetsverk till att en halvering av den marknadsmässiga tomtavgälden skulle gälla. Avtalet förutsattes av att det rörde sig om bostäder för studenter, som i regel har låg betalningsförmåga.

– Vi befinner oss i ett domstolsförfarande. Att vi väljer att lämna in den här skrivelsen beror på att vi står väldigt långt ifrån varandra, säger Joakim Palestro.

Det var 2010 som tomten övergick till Uppsala Akademiförvaltnings ägande. Då övertog man det befintliga avtalet mellan byggherrarna och Statens fastighetsverk. Tio efter att ett tomtavgäldsavtal tecknats finns det möjlighet för parterna att förhandla om ändringar, vilket nu har blivit aktuellt. Torbjörn Axelsson, fastighetschef på Uppsala Akademiförvaltning hoppas att de ska nå en överenskommelse som känns rimlig.

– Jag kan förstå deras argument, men jag tycker att de har fel. Vi subventionerar inga andra studentbostäder, så varför skulle vi subventionera just de här?

Enligt Torbjörn Axelsson var Uppsala Akademiförvaltning vid övertagandet av tomträtten inte medvetna om de förutsättningar under vilka avtalet hade tecknats.

– Det kom fram till oss väldigt sent. Jag betvivlar inte att det stämmer, men det står i lagen hur tomtavgäldsavtal ska bestämmas. Vi vill ha marknadsvärdet på markvärdet plus avgiftsränta, det är det rimliga.

Byggherrarna går med på en tioprocentig höjning. Är ni beredda att gå ned i pris överhuvudtaget?

– Vi är beredda att förhandla, men tio procent är knappt någonting, säger Torbjörn Axelsson.