Foto: Lina SvenskLudvig Lundgren, US ordförande, hoppas att Uppsala Akademiförvaltning ska lyssna på studenterna.

”De skjuter sig själva i foten”

Samtliga studentkårer samt doktorandnämnden har lämnat in en skrivelse till konsistoriet i protest mot kraftiga hyreshöjningar i Observatoriet. Uppsala studentkårs ordförande Ludvig Lundgren har hopp om att universitetet och Uppsala Akademiförvaltning ska lyssna på dem.

Förra veckan rapporterade Ergo att Uppsala Akademiförvaltning, en stiftelse som ägs av Uppsala universitet, avser höja tomtavgälden för studentbostadsområdet Observatoriet, vilket skulle innebära kraftiga hyrespåslag.

– Det var en förutsättning för att bygga Observatoriet att hyrorna inte skulle vara marknadsmässiga, säger Ludvig Lundgren, ordförande i Uppsala studentkår.

Nu har samtliga studentkårer vid Uppsala universitet samt doktorandnämnden undertecknat en skrivelse till konsistoriet med en uppmaning om att stoppa avgäldsregleringen. I skrivelsen påtalas bland annat att Uppsala Akademiförvaltnings förmögenhet uppgår i över 11 miljarder kronor och att stiftelsens avkastning är 420 miljoner kronor per år.

– De har all rätt att höja avgälden men man kan fråga sig om det känns rätt att höja hyrorna kraftigt i en studentstad där hyrorna redan är höga, sett till den ställning de har, säger Ludvig Lundgren.

Han hoppas att Uppsala Akademiförvaltning ska ta till sig deras argument.

– Vi är vana vid att de lyssnar på oss . Representanter för samtliga studenter vid universitetet står bakom skrivelsen. Uppsala universitet och Uppsala Akademiförvaltning borde inte vara aktörerna som höjer priser för studenterna, då skjuter de sig själva i foten, menar han.

Det är i dagsläget inte klart när frågan kommer att behandlas i konsistoriet.