Foto: Sigrid AskerSamiska flaggan hissas vid Ekonomikum på samiska nationaldagen 6 februari.

Lärosäten ska synliggöra minoriteter

Uppsala universitet hör till de lärosäten som har ett särskilt uppdrag för de nationella minoritetsspråken. Från och med i år stärks minoriteternas rättigheter.

1 januari trädde lagändringar som ska stärka nationella minoriteter i kraft. Myndigheterna skyldigheter att informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter stärks. För lärosätenas del innebär det en viktig roll i kunskapsspridning till allmänheten och att göra de nationella minoriteterna synliga inom högskolesektorn.

– Universitet och högskolor har ansvar att inom sina områden anordna utbildningar och forskning som möter samhällets behov inom minoritetspolitiken. Det gäller inte minst de fem universitet och högskolor som av regeringen har särskilda uppdrag för de nationella minoritetsspråken, säger Karin Röding, generaldirektör vid Universitets-och högskolerådet i ett pressmeddelande.

De fem åsyftade lärosätena är här Uppsala universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Stockholms universitet samt Södertörns högskola. Vid Uppsala universitet bedrivs studier i minoritetsspråken finska och samiska. Övriga minoritetsspråk i Sverige är romani chib, jiddisch och meänkieli.