Foto: Jakob MeijerÄn står det skrivet i stjärnorna vilka som kommer att sitta i fullmäktige nästa verksamhetsår.

Nytt kårparti siktar mot fullmäktige

Inför vårens kårval kommer det att finnas ett nytt alternativ för studenter med hjärtat till vänster. Sixten Svanberg är sammankallande i Progressiva listan.

1 februari var deadline för kårpartierna att ansöka om att registrera sig inför kårvalet 2019. Vilka som sedan registreras kommer valutskottet att ta ställning till 14 februari.

– Det krävs att man har inkommit med en komplett ansökan i tid. Det kan finnas olika syn på hur en komplett ansökan ser ut. Vi kommer att sammanträda på fredag, säger Fabian Klein, ledamot i valutskottet.

Bland ansökningarna finns i år ett nybildat parti, Progressiva listan. Sixten Svanberg, som idag är fullmäktigeledamot för S-studenter, är sammankallande.

– Vi har inte haft något medlemsmöte än och det är inte bestämt vem som blir ordförande, säger han.

Bland de omkring 30 som har skrivit på ansökan till valutskottet finns enligt Sixten Svanberg flera som är eller har varit aktiva i Grön ungdom eller Gröna studenter. Gröna studenter har inte varit valbara till fullmäktige sedan 2016, då man inte lyckades rekrytera tillräckligt många för att få ihop en lista. Andra definierar sig som ”vänster” utan att tillhöra något speciellt parti eller förbund.

– Det finns jättemånga studenter som är ”allmänvänster” utan att vara partipolitiska. Progressiva listan är till för studenter som vill ha en progressiv kårpolitik, säger Sixten Svanberg.

Kårvalet äger rum 7-21 april.