Foto: Lina SvenskCilla Häggkvist, biträdande chef på studentavdelningen, säger att högskolepoäng kvarstår även efter avslöjande om fusk på högskoleprovet.

Fuskare behåller högskolepoäng

De studenter som avslöjats ha tagit sig in på utbildningar med köpta högskoleprovsresultat kan avskiljas men de högskolepoäng de har tagit kvarstår.

I torsdags rapporterade Ergo att fyra personer som studerat vid Uppsala universitet visat sig ha fuskat på högskoleprovet. En av dem blev redan i december av med sin plats på läkarprogrammet på grund av detta. Övriga tre har inte blivit avskilda.

– Två har fått möjlighet att yttra sig innan det fattas ett formellt beslut. En annan skulle ha kommit in med enbart sina betyg och den personen har dessutom redan avslutat sin kurs, säger Cilla Häggkvist, biträdande chef på studentavdelningen vid Uppsala universitet.

I SVT uttalar Universitets-och högskolerådets (UHR) generaldirektör Karin Röding om det faktum att de avslöjade fuskarna kan få behålla de högskolepoäng de tagit. Hon kommer att ta upp frågan med utbildningsdepartementet.

– Det finns inget nationellt regelverk som hanterar frågan. Jag har fått bilden att lärosätena gör olika i den här frågan, säger Karin Röding till SVT.

Vid Uppsala universitet har man dragit slutsatsen att högskolepoängen ska kvarstå även när högskoleprovsresultat har återkallats.

– De resultaten är inte falska, de har ju faktiskt tagit dem. De flesta jurister är överens i de frågan, säger Cilla Häggkvist.