Foto: Lina Svensk"Vi utgår från att vi kommer få ha dem kvar", säger Ludvig Lundgren, ordförande i Uppsala studentkår.

Kårstatus redo för beslut

Både Uppsala studentkår och Uppsalaekonomerna vill agera kår för studenterna som läser på statistiska respektive ekonomisk-historiska institutionen. Om studenterna skulle tillfalla Uppsalaekonomerna kommer Uppsala studentkår förlora runt 100 000 kronor per år.

Vart tredje år måste den studentorganisation som vill vara studentkår ansöka om kårstatus. Bland årets ansökningar syns inga utbrytningsförsök som tidigare år då UTN, Uppsalaekonomerna och Juridiska föreningen ansökte om att bli egna kårer. Däremot uppstår det vissa krockar där fler än en kår gör anspråk på samma område. Både Uppsala studentkår och Uppsalaekonomerna vill agera kår för studenterna som läser på statistiska respektive ekonomisk-historiska institutionen. Idag är det Uppsala studentkår som representerar dessa. En förlust kommer att få ekonomiska konsekvenser.

– Det rör sig om ett hundratal studenter. Vi utgår från att vi kommer få ha dem kvar, men om de tillfaller Uppsalaekonomerna kommer vi att gå miste om runt 100 000 kronor per år, säger Ludvig Lundgren, ordförande i Uppsala studentkår.  

Det är antalet medlemmar som avgör. Den kår som hade flest medlemmar inskrivna på statistiska institutionen hösten 2018 kommer att få kårstatus för denna institution under kommande treårsperiod. Samma gäller för ekonomisk-historiska institutionen.

Bland ansökningarna syns även att Farmacevtiska studentkåren sökt kårstatus för Farmaceutiska fakultetens kurser på campus Gotland. Studenterna som läser dessa kurser representeras idag av studentkåren Rindi.
 
På studentavdelningen vid Uppsala universitet är man nu färdig med uträkningarna. Vartåt det barkar är fortfarande hemligt då det är upp till rektor och därefter Uppsala universitets styrelse, konsistoriet, att fatta beslut.   

– 12 februari är det rektorssammanträde, då får vi se vad rektor beslutar att föreslå konsistoriet. Konsistoriet sammanträder 20 februari, då vet vi definitivt hur det blir, säger Karin Apelgren, avdelningschef på studentavdelningen vid Uppsala universitet.