Fotokollage: Lina SvenskPrefekterna som omnämnde "Simon" som psykopat får nu kritik av Justitieombudsmannen.

JO ger kritik i fallet ”Simon”

Att omnämna en student som psykopat eller att skriva att den bör ”punktmarkeras” står i strid med regeringsformen. Det menar justitieombudsmannen som nu riktar kritik mot två prefekter och en examinator på läkarprogrammet vid Uppsala universitet.

I flera artiklar har Ergo tidigare rapporterat om läkarstudenten ”Simon” som anmäldes för fusk på två tentor, fälldes i Uppsala universitets disciplinnämnd, överklagade och friades av Förvaltningsrätten. I oktober 2017 valde han att anmäla Uppsala universitets hantering av ärendet till Justitieombudsmannen (JO).

Då själva fuskärendet avhandlats i Förvaltningsrätten, har JO valt att granska de mailkonversationer som skickats mellan företrädare på läkarprogrammet i samband med fuskanklagelserna. Två prefekter har på mail fört diskussioner om ”Simon” och beskrivit honom som psykopat. Därtill har en examinator i ett överlämningsmail skrivit att ”Simon” bör punktmarkeras om han skulle frias i Uppsala universitets disciplinnämnd.

I ett beslut riktar nu JO kritik mot att de båda prefekterna och examinatorn inte förhållit sig sakligt och opartiskt i ärendet. JO skriver att prefekterna ”har i e-postmeddelanden sinsemellan uttryckt sig på ett sätt som är oacceptabelt. Det är inte heller acceptabelt att en student skulle bli punktmarkerad av företrädare för universitetet om studenten friades från misstankarna om fusk, på det sätt som [examinatorn] gett uttryck för.”

JO avslutar och skriver att prefekterna och examinatorn, ”har genom sina formuleringar i e-postmeddelandena brutit mot kravet på saklighet och opartiskhet i kap. 9 § RF och de förtjänar därför kritik.”

Ergo ringer upp
"Simon" som nu börjat på läkarprogrammet igen efter ett längre uppehåll. Han berättar att de flesta på programmet känner till händelserna.

– Alla jag går med är trevliga, men jag märker av att lärarna tänker ”oj är du tillbaka”. Det känns väldigt konstigt att de vet vem jag är. Det känns också som att jag måste överprestera för att inte hamna i en liknande situation igen, säger han.

Han tror inte att beslutet från JO kommer förändra något för de inblandade men hoppas att det kan ge en viktig signal.

– Förhoppningsvis blir det en lärdom för dem. Jag hoppas också att beslutet uppmärksammas. Läkartidningen och annan media skriver ofta om att studenter eller doktorander fuskar eller inte sköter sig. Då är det också rimligt att skriva när professorer inte sköter sig.

Nu har du fått rätt i varje instans, har det varit värt det?

– Både och. Jag stod på mig och har fått rätt, men det är fortfarande jag som drabbats hårdast, socialt, ekonomiskt och psykiskt. Även om de nu får kritik, kommer det inte påverka deras löner eller ämbeten. Jag kommer aldrig att få en ursäkt från dem eller från universitetet.