Foto: Sigrid AskerUppsala studentkår förlorar kårstatus för Statistiska institutionen, men behåller Institutionen för ekonomisk historia.

Uppsalaekonomerna tar över statistiken

Uppsalaekonomerna övertar kårstatus för studenterna vid Statistiska institutionen. I övrigt är situationen oförändrad efter beslut om kårstatus.

Studentkårer

Uppsala universitet har för närvarande sex olika studentkår: Uppsala studentkår, Farmacevtiska studentkåren, Uppsala teknolog-och naturvetarkår (UTN), Uppsalaekonomerna, Juridiska föreningen samt Rindi, Campus Gotlands studentkår.

Uppsalaekonomerna tillkännagav under 2018 att de ämnade ansöka om kårstatus för Statistiska institutionen och Institutionen för ekonomisk historia, vilka hittills har tillhört Uppsala studentkår. I veckan beslutades att Uppsalaekonomerna får kårstatus för Statistiska institutionen. Uppsala studentkår behåller sin kårstatus för Institutionen för ekonomisk historia.

– Vi är glada över att ha kvar ekonomisk historia. Uppsalaekonomerna ”vann” statistiken med stor marginal, så det är inga konstigheter, säger Ludvig Lundgren, ordförande i Uppsala studentkår.

Han tror inte att beslutet kommer att påverka Uppsala studentkårs medlemsantal i större utsträckning.

Vilka föreningar som får kårstatus för vilka institutioners studenter bedöms av universitetet. Om en förenings ansökningshandlingar godkänns får den kårstatus om den har flest antal medlemmar på institutionen eller institutionerna de har ansökt för.