Foto: Sigrid AskerÄn ser det kalt ut på träden, men ekonomiskt är UU på grön kvist.

UU omsätter 7 miljarder

Årsredovisningen för 2018 visar att Uppsala universitet fortfarande befinner sig på grön kvist. Både anställningar och antagna doktorander har ökat.

God tillväxt med en omsättning på sju miljarder kronor. Det är resultatet i Uppsala universitets årsredovisning för 2018. Universitetet lyckas väl i konkurrensen om bidrag från externa finansiärer och har en hög publiceringsgrad. Antalet anställda har ökat, liksom antalet nyantagna doktorander. Studenterna är lika många som året innan, men antalet avgiftsbetalande studenter har ökat med 30 procent.

– Uppsala universitets utveckling är positiv och stabil, det finns mycket att glädjas åt när året summeras. Att fler internationella studenter väljer att studera hos oss är glädjande och viktigt för utbildningens kvalitet och för vår studiemiljö, säger rektor Eva Åkesson i ett pressmeddelande.

Dock, tillägger hon, betyder det inte att man slår sig till ro. I sitt budgetunderlag till regeringen efterfrågar Uppsala universitet ett ökat fokus på universitetens oberoende samt höjda basanslag. Andra saker som efterfrågas är en utredning av hur den nationella forskningsinfrastrukturen ska förbättras och ökat ersättningsbelopp inom utbildningar med hög andel laborativa inslag.