Wikimedia commons/ Rebecca 20162393Sjuksköterskor med utländsk examen har lätt att etablera sig på arbetsmarknaden efter kompletterande utbildning.

Toppresultat för utlandsutbildade sjuksköterskor

79 procent av sjuksköterskorna med utländsk examen var etablerade på den svenska arbetsmarknaden ett år efter kompletterande utbildning. Överlag är etableringsgraden hög hos invandrade akademiker som har kompletterat sina utbildningar.

Regeringens särskilda satsningar för lärare, jurister, sjuksköterskor, läkare och tandläkare med examen från utlandet har fallit ut väl, visar Universitetskanslersämbetets (UKÄ) uppföljning. 70 procent var etablerade på arbetsmarknaden ett år efter kompletterande utbildning, i de flesta fall arbetade de inom det yrke de var utbildade till i sina ursprungsländer.

– Resultatet är mycket positivt med en god etableringsgrad för personer med utländsk högskoleutbildning som fullföljt en kompletterande utbildning här i Sverige. Det kan, förutom hög kompetens hos dessa personer, bland annat förklaras av att undersökningen omfattar utbildningar som leder till bristyrken och en gynnsam arbetsmarknad, säger Anna Bengtsson, utredare på UKÄ, i ett pressmeddelande.

Allra högst etableringsgrad – 79 procent – hade de som gått kompletterande sjuksköterskeutbildning. Överlag var 71 procent av kvinnorna och 67 procent av männen etablerade efter ett år.