Foto: Simon Sara Borsiin24 nya bostäder planeras i Flogsta höghus.

Studenter får plats på förskolor

24 nya studentbostäder planeras i Flogsta höghus. Det är två lokaler som tidigare har varit förskolor som kommer att byggas om.

För två veckor sedan beviljades Heimstaden bygglov 24 nya bostäder i Flogsta höghus. Två lokaler som tidigare har använts som förskolor kommer att byggas om.

– Det har varit på gång ett tag. Om allt går vägen blir det byggstart till sommaren, säger Joel Åkerlund, projektledare på Heimstaden.

Både ettor och tvåor kommer att uppföras i de före detta förskolorna, vilka dock var studentkorridorer innan de blev förskolor. Lokalerna har nu stått tomma sedan förra sommaren.

Tidigare har Ergo rapporterat att Heimstaden avser omvandla samtliga korridorsrum till lägenheter. Enligt Joel Åkerlund är det dock inte sannolikt att det kommer att beröra alla korridorsrum.

– De planerna är bara på tankestadiet, det finns inget bygglov, säger han.

Till skillnad från tidigare finns enligt Joel Åkerlund inga planer för att öppna Heimstadens bostäder i Flogsta för andra än studenter.