Wikimedia commons/ Kleon 3Universitetet i Maastricht. Om förslaget går igenom kan det bli färre kurser på engelska i Nederländerna.

Mindre engelska, mer nederländska

”Värsta sortens nationalism” hävdar kritiker. Nederländska utbildnings, -kultur och vetenskapsdepartementet anser dock att en förändring behövs för att höja nederländskans status.

I Nederländerna har antalet internationella studenter mer än fördubblats på tio år och högre utbildning ges i allt större utsträckning på engelska. Enligt ett nytt lagförslag bör universiteten nu verka för att internationella studenter ska lära sig nederländska. Syftet ska enligt nederländska utbildnings,-kultur- och vetenskapsdepartementet vara att förbättra studenternas relation till värdsamhället och en regionala arbetsmarknaden samt stärka nederländskans ställning inom akademin”.

Förutom uppmana internationella studenter att lära sig nederländska gör förslaget gällande att kriterierna för att motivera att kurser ges på andra språk än nederländska ska skärpas.

– Att tvinga internationella studenter att lära sig nederländska är värsta sortens nationalism. Syftet kan bara vara att hålla dem borta, säger tidigare utbildningsministern Jo Ritzen till Times Higher Education.

Han är också kritisk till att man helt bortser från de positiva effekter som undervisning på engelska har för nederländska studenter, som tack vare goda kunskaper i språket är eftertraktade på den internationella arbetsmarknaden.