Illustration: Lina SvenskLärosäten flyger alltmer. Det vill en miljöpartistisk motion sätta stopp för.

Lärosäten i flygtoppen

En miljöpartistisk motion uppmanar till åtstramning av myndigheters klimatarbete. Lärosätena pekas ut som ”värst i klassen” vad gäller flygresor.

Läs Ergos och #studietids flyggranskning:

Jorden runt 1630 gånger på 365 dagar

Myndigheter behöver sträva efter att uppfylla målen i Parisavtalet, enligt en ny motion skriven av miljöpartisterna Lorentz Tovatt och Emma Hult. Man betonar att Parisavtalet och Sveriges klimatlag måste genomsyra alla nivåer av samhället och att ansvaret hos myndigheter bör förtydligas.

Utsläppen från myndigheters transporter ökar och den största utmaningen sägs vara flygresor. Lärosätena beskrivs som ”värst i klassen”, då över hälften av de 100 000 ton koldioxid som myndigheterna släppte ut 2017 kom från de som lyder under utbildningsdepartementet. Därför framhåller motionen att resepolicys behöver stramas upp och att man bör ha fler resefria möten. De korta flygresorna bör omedelbart stoppas, menar Lorentz Tovatt och Emma Hult.

I motionen anser de också att regeringen måste räta ut frågetecken kring möjligheterna att klimatkompensera, vilket de skriver att många myndigheter vill men saknar ett tydligt svar på vilka befogenheter de har att göra detta.