US måste ta ställning mot rasism

Debatt. "Sverigedemokraternas värdegrund är i direkt konflikt till Uppsala studentkårs. Det har varit skäl nog för en rad andra organisationer att inte bjuda in dem. Till exempel RFSL, Vårdförbundet och Nobelstiftelsen. Men inte för Uppsala studentkår nuvarande kårledning", skriver representanter för S-studenter, Fi-studenter och Vänsterns studentförbund.

Högre utbildning måste löna sig

Debatt. "Högre utbildning måste i större grad ses som den investering det är. Det krävs reformer för den högre utbildningen framåt", skriver representanter för Centerpartiet och Centerstudenter.

Moderaterna får inte ge vika

Debatt. "Oavsett vad som händer i och efter valet får Moderaterna inte vika ned sig. Moderaterna måste i alla väder stå på sig, och driva sin egen politik", skriver föreningen Heimdals ordförande Arvid Hallén.

Solidaritet för ett starkare samhälle

Debatt. "Det har varit en mandatperiod där politiken gått i rätt riktning. Vi är stolta – men vi är inte nöjda.", skriver representanter för Laboremus.

Frågor bortom kompasserna

Ledare. "Självklart ska man rösta på det parti man tror kommer skapa de bästa framtidsutsikterna för Sverige, men glöm inte bort att de även ska skapa de bästa förutsättningarna för dig nu under din studietid."

"Ärlig dialog skapar förtroende för forskning"

Opinion. "Det är dialog om forskningsetik och samsyn på god forskningssed som skapar trovärdighet ifråga om både forskning och utredningar, inte primärt att få rätt. Oredlighet är en extrem händelse. Frågor om forskningsetik är så mycket större, bredare och vanligare", skriver Tom Andersson.

Pissar i Mississippi

Ledare. "Tyvärr tror jag inte att mina pengar för ”stor stark” kommer göra så stor skillnad för nationernas ekonomi."

Sluta slåss om knappa resurser

Debatt. "Kårobligatoriets avskaffande 2010 har givit Uppsala studentkår och nationerna både ekonomiska och ideologiska problem. Framtiden ligger i att ta tillvara på var enhets specialitet inom alla de beståndsdelar som utgör Uppsala studentgemenskap, inte att slåss internt om knappa resurser."

Psykisk ohälsa är ett brett samhällsproblem

"Det räcker nu. Jag vill se konkreta förslag som gör skillnad. Vi måste sluta se på psykisk ohälsa som ett sjukvårdsproblem och börja se det som ett brett samhällsproblem." Natalia Rylander, Liberala studenter. Läs mer

Ett jämlikt och jämställt universitet - men inte i kårpresidiet

"Denna prekära situation gjorde till och med att Vänsterns studentförbund pläderade och röstade för en borgerlig kandidat. För att försöka säkerställa att åtminstone vice ordförande kandidaten skulle bli den mest kompetenta och erfarna i sammanhanget" skriver Liberala studenter Stockholm. Läs mer

SSU, S-studenter och S: I Sverige ska ingen ung som mår dåligt vänta för länge på hjälp

Debatt. Regeringen har redan fördubblat statens satsningar på psykisk ohälsa de senaste fyra åren, men det räcker inte, skriver representanter för Socialdemokraterna, SSU och Laboremus.

Sommarkurser är ett hån mot studenter och skattebetalare

Debatt. "Den nuvarande ordningen med irrelevanta sommarkurser är dessvärre ett slöseri med skattemedel som inte gör någon nytta för skattebetalarna - eller studenterna."