Pengaregn är inte lösningen på högskolans utmaningar

Replik. S-studenters föreställning om att "högern" vill försvara sina egna privilegier i frågor som rör högskolan saknar substans, menar representanter för Moderata Studenter Uppsala i en replik på S-studenters debattartikel från förra veckan.

Öppet hus - för vem?

"Under det gångna året har det blivit allt tydligare att studiemedlen inte är något som högern värnar. Trots att undersökningar från CSN tydligt pekar på att studiebidrag är en nyckelfråga för att få studenter från studieovana hem att söka sig till högre studier fortsätter borgerligheten att ignorera forskning." Läs mer

Ett hållbart studentliv ger ett hållbart samhälle

"Regeringens förslag innebär istället att alla utbildningar som ger rätt till studiemedel på eftergymnasial nivå automatiskt ger ett SGI-skydd. Detta gäller oavsett om studenten tar ut studiemedel eller inte så länge studierna är på minst halvtid."
Malte Roos, Gröna Studenter och David Ling, Grön Ungdom Läs mer

Arbetet för trygga campus utan trakasserier måste fortsätta

"Bekämpandet av sexuella trakasserier kan aldrig vara ett individuellt ansvar. Alla som sitter på makt måste nu därför aktivt verka för förändring" skriver Nasra Ali, ordförande för Socialdemokratiska studentförbundet och Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning. Läs mer

Drömmen om att backa tre gånger runt en tall i fullmåne

Ledare. "Visst, jag får saker gjorda ändå. Men hur många gånger har jag inte slitit mitt hår över jobb utanför kontorstid för att jag vissa arbetsdagar har haft ett uppmärksamhetsspann motsvarande en tvååring på tjack?"

Skydda universiteten från politisk klåfingrighet

Politisk krönika. "De moderna universiteten är globala. Fria universitet, där fria idéer slås mot varandra och kunskap rör sig mellan länder, får myndighetsformen att framstå som ännu mer omodern. Med en status som juridisk person skulle det bli betydligt lättare att etablera verksamhet utanför Sveriges gränser."

Snart inte längre helt sjukt

"Att deltidssjukskrivning och rehabilitering av sjuka studenter nu blir verklighet är ett kvitto på att en aktiv studentröst lönar sig."
Jakob Stone, Laboremus Läs mer

Hjälp, jag är myndighetsanställd!

Ledare. "Det bör inte komma som en överraskning för de anställda att handlingar som förvaras hos, har inkommit till eller upprättats hos en myndighet är allmänna och därmed tillgängliga för media och övrig befolkning."

Ta ert ansvar för glasåtervinningen i studentområdena

Debatt. Studenterna glassorterar förgäves i Triangeln, skriver studenten Wilhelm Hultin, som kritiserar den glassorteringscontainer som företaget Relita tillhandahåller i området.

Studenter, världen behöver oss!

Politisk krönika. "#metoo-uppropen har för alltid förändrat samhällsdebatten. Den obekväma känslan är kvar, men tiderna har förändrats."

Låt inte Akademiuppropet stanna vid ett upprop

Debatt. "Som student eller anställd står man oftast i beroendeställning till lärare eller mer seniora kollegor när man måste prestera för att klara tentorna och få sin examen eller ha kvar sin anställning. Rädslan för att förstöra för sig själv skapar lätt en tystnadskultur."

Jag vill förstå

Ledare. "Folk går liksom inte går runt och lajvar Voldemort, Sauron eller Fan själv när de forskningsfuskar eller river ut sidor ur bibliotekets enda referensexemplar av en kursbok. Motiven bakom dessa handlingar är förstås oftast långt mer komplexa än att man ville vilseleda eller förstöra för någon annan."