Ja, en politisk kår är viktigare än någonsin

Debatt. "UUS har aldrig någonsin argumenterat för en “opolitisk kår”, för en sådan finns inte. Alla studentkårer är politiska och kommer alltid att vara. Det vi förespråkar är en studentkår fri från partipolitik."

Goda avsikter bryter inte snedrekryteringen

Politisk krönika. "En av svensk högskola största och mest långvariga misslyckanden är arbetet med breddad rekrytering. Trots stor utbyggnad av högskolan och ihärdig debatt är snedrekryteringen i stort sett konstant."

Passivist eller frisinnad lyssnare?

Ledare. "När det inte längre betalar av sig att lägga ner tid och resurser och det inte ens finns någon skam förknippad med att lyssna på vissa genrer kan jag gå med på att nästan vad som helst penetrerar mina hörselgångar."

En politisk kår är viktigare än någonsin

Debatt. "Vad kårpartierna AFK och UUS föreslår är i praktiken att omöjliggöra kårmedlemmarnas insyn i vilka värderingar som styr kåren," skriver representanter för socialdemokratiska studentklubben Laboremus.

Dags att ta studenternas psykiska hälsa på allvar

Debatt. "Studenter som är stressade, utbrända eller av andra skäl behöver bli sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa måste ges en reell chans att återgå till studierna på ett rimligt sätt", skriver riksdagsledamot Mats Berglund, Miljöpartiet, samt Aleese Rydlund och Katarina Folkesson, språkrör för Gröna studenter.

Ravioli i kyrkotornen

Ledare. "Spontant känns väl ändå akademiker rätt dåligt rustade för sådant som ställer krav på även de mest basala överlevnadsskills?"

Utan engagemang stannar studentuppsala

Debatt. "Det blir så mycket lättare att sätta sig ner med sin tenta när man vet att man har något annat som väntar på en, där ute", skriver Uppsala studentkårs presidium, som tycker att fler studenter borde engagera sig vid sidan av studierna.

Vem ansvarar för de sjuka studenterna?

Debatt. "När en arbetstagare ska återgå i arbete efter sjukskrivning är det i de flesta fall en självklarhet att återgången sker stegvis med en successiv ökning för att förebygga återfall i sjukdom. Det borde även vara en självklarhet för studenter."

L’omtenta ne me quitte pas

Ledare. "Faktum är att första gången jag blev underkänd hade skogshuggarskjortan fått stanna hemma, vilket gav mig ytterligare vatten på min kvarn." Lina Svensk skriver om tentor och vidskeplighet.

Stop procrastinating the climate

Debatt. "You can change your lifestyle and the system itself to reflect the current climate reality", writes Uppsala exchange student Zoë Whitney.

Till gipssamlingens försvar

Debatt. Gör som föreningen Heimdal, adoptera en gipsskulptur ur universitetets samlingar, uppmanar föreningens ordförande Sebastian Holmberg.

Rundgång i Ergo-frågan

Ledare. "Vad som var mindre väntat (eller inte?) var den efterföljande snoppmätartävlingen i vem som vill skära mest i Ergo. Mina kollegor som var på plats under mötet häpnade när den ena undermåligt understödda idén efter den andra såg dagens ljus."