En hänsynslös vulgarisering att kalla standarförare för flagghållare

Debatt. Ergo får sig en åthutning efter att ha kallat standarförare för flagghållare: "Att Ergo anser att våra ordval är högtravande säger mer om en okunskap och bristande respekt för allt vår illustra skara står för. Vi kan bara gissa oss till den smärta som vi hade åsamkat redaktionen om vi kallat tidningen Ergo för en simpel serietidning."

Farväl till Tidningsutskottet

Ledare. "Någon mumlade om 'statligt styrd media' i kommentarsfältet till fullmäktigereferatet där vi skrev om propositionen. Lite väl magstarkt kan jag tycka, men att se på förslaget med skepsis är hälsosamt."

Ett Europauniversitet måste passa oss studenter

Debatt. "För att Europauniversitetet ska passa studenterna anser Uppsala studentkår att samarbetet bör utmärkas av ett starkt studentinflytande, en djup integration av forskning i utbildningen samt en öppenhet mot omvärlden," skriver Uppsala studentkårs ordförande Ludvig Lundgren.

US måste ta ställning mot rasism

Debatt. "Sverigedemokraternas värdegrund är i direkt konflikt till Uppsala studentkårs. Det har varit skäl nog för en rad andra organisationer att inte bjuda in dem. Till exempel RFSL, Vårdförbundet och Nobelstiftelsen. Men inte för Uppsala studentkår nuvarande kårledning", skriver representanter för S-studenter, Fi-studenter och Vänsterns studentförbund.

Högre utbildning måste löna sig

Debatt. "Högre utbildning måste i större grad ses som den investering det är. Det krävs reformer för den högre utbildningen framåt", skriver representanter för Centerpartiet och Centerstudenter.

Moderaterna får inte ge vika

Debatt. "Oavsett vad som händer i och efter valet får Moderaterna inte vika ned sig. Moderaterna måste i alla väder stå på sig, och driva sin egen politik", skriver föreningen Heimdals ordförande Arvid Hallén.

Solidaritet för ett starkare samhälle

Debatt. "Det har varit en mandatperiod där politiken gått i rätt riktning. Vi är stolta – men vi är inte nöjda.", skriver representanter för Laboremus.

Frågor bortom kompasserna

Ledare. "Självklart ska man rösta på det parti man tror kommer skapa de bästa framtidsutsikterna för Sverige, men glöm inte bort att de även ska skapa de bästa förutsättningarna för dig nu under din studietid."

"Ärlig dialog skapar förtroende för forskning"

Opinion. "Det är dialog om forskningsetik och samsyn på god forskningssed som skapar trovärdighet ifråga om både forskning och utredningar, inte primärt att få rätt. Oredlighet är en extrem händelse. Frågor om forskningsetik är så mycket större, bredare och vanligare", skriver Tom Andersson.

Pissar i Mississippi

Ledare. "Tyvärr tror jag inte att mina pengar för ”stor stark” kommer göra så stor skillnad för nationernas ekonomi."

Sluta slåss om knappa resurser

Debatt. "Kårobligatoriets avskaffande 2010 har givit Uppsala studentkår och nationerna både ekonomiska och ideologiska problem. Framtiden ligger i att ta tillvara på var enhets specialitet inom alla de beståndsdelar som utgör Uppsala studentgemenskap, inte att slåss internt om knappa resurser."

Psykisk ohälsa är ett brett samhällsproblem

"Det räcker nu. Jag vill se konkreta förslag som gör skillnad. Vi måste sluta se på psykisk ohälsa som ett sjukvårdsproblem och börja se det som ett brett samhällsproblem." Natalia Rylander, Liberala studenter. Läs mer