Foto: Filip Garpenby"Vi höll alla roller könsneutrala innan audition och formade dem istället efter de skådespelare som bäst fångade karaktärerna", säger Erik Norman, en av teaterföreståndarna för Marsspexet på Stockholms nation.

I samlad trupp mot premiärdag

Mars inleddes med att värnplikten återinfördes. I årets ”Marsspexet 2017: menigheten med livet” sker samma sak när ett krig mot Ryssland hägrar. Ergo besökte en repetition och talade med teaterföreståndarna.

Menigheten med livet

Årets upplaga av Stockholms nations Marsspex har premiär 18 mars på Marsgasquen. Därefter visas spexet:

19/3: kl. 15.00
20/3: kl. 19.00
21/3: kl. 19.00
22/3: kl. 19.00
24/3: kl. 19.00
25/3: kl. 15.00

Biljetter säljs på Ica Folkes livs och på biletto.se

Jag navigerar efter ljudet inne på Stockholms Nation och hittar in till en teaterverkstad där allt händer samtidigt. När de sista trappstegen avklaras möts undertecknad av att hela ensemblen sjunger ”i samlad trupp” med ett ordentligt tryck i tonerna. Allt sker samtidigt, det sjungs, spelas och målas, allt om vartannat, hela tiden samtidigt. Det är som att salen är en enda stor organism. Men nu är de nittio människor som utgör spexet hungriga och det är dags att ta ett uppehåll för middag.
– Vi har gråtit båda två idag, ni är så bra, säger Erik Norman, den ena av två teaterföreståndare, innan de släpper iväg ensemblen på middagspaus.
Men för de två teaterföreståndarna är middagen ett kort uppehåll i ett långt projekt. Det hela började i somras när själva grundidén valdes. Därefter följde ett långt manusarbete och för någon månad sedan hölls audition för att finna de kommande medverkande. Marsspexet har hundraåriga anor men försöker, trots det, alltid förändra sig. Det kan visa sig i att inte välja gamla utmejslade teman från historien eller att hitta nya metoder för att rekrytera årets skådespelare.
– Vi höll alla roller könsneutrala innan audition och formade dem istället efter de skådespelare som bäst fångade karaktärerna, förklarar Erik Norman.
– Såhär har hela uppbyggnaden av spexet sett ut, man börjar med ett tomt skelett som fylls med innehåll allt eftersom, fyller Carl Gustav Johansson, den andre teaterföreståndaren, i.

I årets uppsättning har ett upptrappat världsläge fått agera inspiration till manuset. När den svenske statsministern käbblat bort ett statsbesök med Ryssland förvrängs säkerhetssituationen i Sverige och nio helt olika människor tvingas in i värnpliktens tjänst ända uppe i Boden. I deras möte hoppas teaterföreståndarna kunna forma en föreställning som har en fot i det lilla och en i det stora.
– Uppsala har länge saknat viljan att diskutera allvarliga saker i lättsamma sammanhang, men vi försöker förändra det, säger Carl Gustav Johansson.
Och nog fångades världsläget i och med att verklighetens mars månad började med att värnplikten återinfördes. Inte helt olik värnpliktens utmaningar är själva spexgruppens natur. Den stora grupp studenter som involverar sig i uppsättningen har också förmått olika människor att mötas och lära känna varandra och en stor andel av dem har annan nationstillhörighet än den stockholmska. Nu väntar en intensiv arbetsvecka med långa repetitionsdagar innan det äntligen är dags för premiär den 18 mars – till dess har ensemblen förhoppningsvis lyckats överkomma alla olikheter och eventuella premiärnerver.