Hetsiga debatter inför EU-valet i Ergo 1994.

#Throwback thursday - hösten 1994

I Ergo för tjugo år sedan debatterades folkomröstningen om EU-medlemskapet ivrigt, filmen Forrest Gump fick ett måttligt varmt mottagande och studenter kunde nu "ta sig in i Internet"

Ergowebben gör en throwback thursday och blickar tjugo år tillbaka i arkivet, närmare bestämt till nummer 12 hösten 1994. 

Den 13 november ska EU-valet hållas, och på flera uppslag drivs en hetsig debatt om vad svenskarna bör rösta. Ordföranden för organisationen Studenter för Europa i Uppsala, Jörgen Eklund säger till Ergo "Sverige har arbetat för fred i Mellanöstern, har en erkänd sysselsättningspolitik och ett stort miljömedvetande – Varför inte exportera dessa goda idéer till Europa? Det är just freden, jobben och miljön som EU mest handlar om. Inte om gurkorna ska vara raka eller böjda i EU"

På andra sidan får han mothugg från Föreningen Studenter mot EU med statsvetenskapsstudenten Jens Holm i spetsen. Han säger att EU är ett "nykolonialt projekt" och hävdar att det svenska självbestämmandet kommer att försvinna helt. "Möjligheterna att fatta politiska beslut kommer att bli mycket begränsad eftersom EU:s främsta politiska syfte är att underlätta fria kapitalrörelser mellan medlemsländerna, menar Jens Holm. 

– Det betyder att progressiva miljöbeslut alltid kommer att röstas ned, om de inte leder till en ökad ekonomisk tillväxt."

Bläddrar en några sidor bakåt i tidningen, till kultursidorna, hade filmen Forrest Gump precis nått svenska biografer. Rubriken lyder "Dum Hanks gör succé" och Ergos dåvarande recensent Jakob Larsson ger inte mycket för filmen som historielektion, men skriver att filmen påfallande ofta är rejält rolig. "Modern teknik låter oss under resans gång se Hanks skaka hand med både John F Kennedy och Richard Nixon..."

På tal om modern teknik låter en notis på sidan 8 oss veta att det går framåt hos Uppsalas vänskapliga konkurrent Lund avseende datoranvändning. I studentbostäderna där ska man snart få datanätsanslutningar. "Genom ett avtal med Telia kan studenterna också koppla in sig över en vanlig telefon via ett 020-nummer. För en samtalsmarkering kan de ta sig in i Internet och andra databaser och ta del av information från hela världen."